Wat verandert er op 1 juli?
Foto: put
Bagage wordt duurder bij Ryanair, en er komen nieuwe rijbewijzen, biolabels en energielabels. Wat verandert er nog meer op 1 juli?

Ryanair verhoogt kosten voor bagage tijdens zomermaanden

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair verhoogt in de maanden juli en augustus haar prijzen voor het meenemen van bagage met vijf euro. In plaats van vijftien euro zullen de passagiers vanaf 1 juli tot 31 augustus dus twintig euro voor het eerste ingecheckte stuk bagage moeten neertellen.

Elke passagier van Ryanair mag maximaal twee tassen inchecken met elk een totaal gewicht van vijftien kilo. Ook voor de tweede tas gaat het tarief vanaf 1 juli tijdelijk de hoogte in van 35 naar veertig euro.

De reizigers worden op die manier aangemoedigd om enkel met tien kilogram handbagage op het vliegtuig te stappen. Daardoor kunnen de totale kosten laag worden gehouden en kan ook tijd worden gespaard.

www.ryanair.com

Nieuw rijbewijs doet zijn intrede

Het nieuwe rijbewijs, in plastic en zo groot als een bankkaart, doet vanaf 7 en 8 juli zijn intrede. Voor het project zijn zestien pilootgemeenten gekozen. Dat bevestigt Jan Pauwels, woordvoerder van aftredend staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe.

In eerste instantie zullen nieuwe autobestuurders het nieuwe rijbewijs krijgen. Tegen eind 2011/begin 2012 moet iedereen in België er eentje hebben. Het roze rijbewijs zal tien jaar geldig zijn.

Bedoeling is dat de politie het document kan gebruiken om toegang te krijgen tot de centrale gegevensbank van rijbewijzen. Het nieuwe rijbewijs zal een stuk duurder zijn: 20 euro in plaats van de 11 euro die nu moet worden neergeteld.

Nieuwe Europese energielabels voor televisies en koelkasten

Koelkasten en diepvriezers met een B-label mogen vanaf juli 2010 niet meer op de markt worden gebracht. Toestellen die vandaag een A-label dragen, zullen vanaf 2012 niet meer verkocht mogen worden. Verder moeten vanaf juli 2010 alle televisies op energievlak efficiënter zijn dan het huidige gemiddelde.

Vanaf 2012 zullen de normen dan verder worden aangescherpt voor televisies. Nieuwe toestellen zullen dan 30 procent beter moeten scoren dan het huidige gemiddelde.

Eind maart werden de nieuwe Europese performantienormen en energielabels goedgekeurd voor televisies, koeltoestellen en wasmachines. Volgens de Europese Commissie moeten deze maatregelen tegen 2020 leiden tot 51 terawattuur minder elektriciteitsverbruik.

Bioproducten krijgen nieuw logo

Vanaf 1 juli moeten biologische producten in de EU het nieuwe biologo opgekleefd krijgen. Dat label bestaat uit witte sterren in de vorm van een blad tegen een groene achtergrond.

Voortaan moeten alle voorverpakte bioproducten die in de EU zijn geproduceerd, het EU-biologo dragen en moeten ze voldoen aan de opgelegde normen. Voor ingevoerde producten is het logo facultatief. Naast het Europese logo mogen andere particuliere, regionale of nationale logo’s worden aangebracht.

Het bestaande Europese biolabel mocht nog op vrijwillige basis gebruikt worden.

De lancering van het nieuwe Europese biologo werd al eens uitgesteld omdat de Europese Commissie opnieuw op zoek moest naar een nieuw ontwerp nadat gebleken was dat het eerder voorliggende logo leek op het label dat warenhuisketen Aldi in Duitsland gebruikt voor haar gamma bioproducten.

Goedkopere gezondheidszorg voor eenoudergezinnen en langdurig werklozen

De eenoudergezinnen en langdurige werklozen jonger dan vijftig jaar worden vanaf 1 juli opgenomen in de lijst van sociale categorieën die onder het zogenaamde BIM-statuut vallen, waardoor ze kunnen genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging.

Wie van een BIM-statuut geniet, heeft recht op een belangrijke korting op de kosten voor geneesmiddelen en op het bedrag van de raadplegingen bij de arts of de ziekenhuiskosten. De kortingen bedragen gemiddeld vijftig procent. De toegang tot het BIM-statuut gebeurt automatisch.

De kost van deze maatregel is geraamd op 17,41 miljoen euro. Dat zou het mogelijk moeten maken dat minstens 150.000 bijkomende personen van de verhoogde tegemoetkoming kunnen genieten.

De langdurig werklozen ouder dan 50 jaar genieten al van het statuut.


Uitgebreid vervoerbewijs voor klanten Vlaamse taxi

Vanaf 1 juli krijgen alle klanten van een Vlaamse taxi bij het betalen van de rit een vervoerbewijs met uitgebreide informatie over onder meer de chauffeur en het taxibedrijf. Daarnaast zullen gemeenten aan bepaalde doelgroepen een gunstiger tarief kunnen aanbieden.

Een nieuwe boordcomputer, gebaseerd op satellietnavigatie, moet voortaan alle bewegingen van de taxi registreren en digitaal opslaan. Na de rit zal het apparaat automatisch een vervoerbewijs afdrukken met allerlei gegevens. Het bevat onder meer de naam van de chauffeur, informatie over het taxibedrijf, de afgelegde reisweg en de reistijd. Voor eventuele klachten zal ook het nummer van het nabijgelegen politiekantoor op het vervoerbewijs vermeld staan. De chauffeur is verplicht het document aan de klant te overhandigen.

Het systeem moet leiden tot een grotere transparantie van de dienstverlening voor de klant. Het is ook een controlemiddel voor de fiscus en de sociale inspectie.

In de nieuwe boordcomputer kunnen ook 26 verschillende tarieven worden opgeslagen, waardoor gemeenten voor bepaalde doelgroepen een sociaal tarief kunnen invoeren. Het zijn immers de gemeente die bevoegd zijn voor het vastleggen van de tarieven.

België wordt EU-voorzitter

Tijdens de tweede helft van 2010 is het de beurt aan België om het voorzitterschap van de Raad van Europese Unie op zich te nemen. Ons land neemt op 1 juli de fakkel dus over van Spanje, dat voorzitter was tijdens de eerste helft van dit jaar.

Niet alleen met Spanje, maar ook met Hongarije, dat het voorzitterschap vervolgens op zich zal nemen tijdens de eerste helft van 2011, werkt België in een zogeheten team- of triovoorzitterschap nauw samen.

De Europese Commissie liet al weten overtuigd te zijn dat België ondanks de politieke actualiteit de komende zes maanden een "efficiënt" en "ambitieus" voorzitterschap van de Europese Unie zal waarnemen.

Concreet is het nu aan België om de Europese ministerraden voor te zitten en vergaderingen voor te bereiden, te organiseren en te leiden.


Vlaming voorzitter van Europese studentenkoepel

De Vlaamse student Bert Vandenkendelaere wordt op 1 juli nieuwe voorzitter van de Europese studentenkoepel ESU. Hij komt daarmee aan het hoofd te staan van een organisatie die meer dan elf miljoen studenten uit 37 landen vertegenwoordigt.

Tijdens zijn mandaat wil Vandenkendelaere naar eigen zeggen de Europese studentenorganisaties dichter bij elkaar brengen.

Vandenkendelaere, geboren in 1986, studeerde rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was onder meer bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Sinds vorig jaar was Vandenkendelaere lid van het uitvoerend bestuur van ESU, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en ondersteuning van studentenraden van heel Europa.