PE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> mens hyggelige klokker Genealogi uwhmjcij

Genealogi mens hyggelige klokker

Genealogi

Her er anført Professor Martin Knudsens slægthistorie som viser hans nære tilknytning til til Lunde herred på Nordfyn (de fire sogne i den gamle Otterup Kommune, Østrup, Skeby, Otterup og Norup sogne.
Slægtshistorien er udarbejdet af Carl Pedersen ( Jan. 2012 og rev. maj 2013)
Vi modtager gerne henvendelser om evt. fejl og misforståelser samt yderlige oplysninger til denne slægtshistorie.
(mail kan sendes til: carlgmpedersen@gmail.com )

———————————————————————————————————————–

 

Professor Martin Knudsens Slægtshistorie

Martin Hans Christian Knudsen
Sex : Male
Age : 78
Born : 15-02-1871 Martinegården, Hasmark, Norup Sogn
Source : Norup KB 1842-1878, opslag 68 , barn nr. 2 (1)
Christened : 02-04-1871 Norup Kirke, Norup Kirke, Norup sogn i Lunde herred, Odense amt
Died : 27-05-1949 København
Buried : 1949 Hasmark
Occupation : Professor, Dr. phil., K,1 .DM. p.p.;
Free 2 : Sommerbolig i Hasmark
Faderen er gårdbestyrer ved sønnens dåb på Martinegården.
Fadder ved sønnens dåb: Frøken Malling på Hofmansgave, Etatsråd Hofman – Bang, Hofmansgave.
Anmærkninger: Moderen introductio 2 april 1871.
Norup Kirkebog side 67 nr. 2/1871.
Konfirmation: Søndag efter påske 12 april 1883. kundskab og opførelse: mg –
Vaksineret 15 juli 1872 .Norup Kirkebog side 17 nr. 2/1885
.Student (Odense) l890; cand. mag. 1896; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts fysiske Samling 1896. ved Universitetets medico-fysiske samling 1899 (senere Bestyrer af samme); Docent ved Universitetet 1901, Professor ved samme 1912-41; Rector magnificus 1927-28; Efor for Valkendorfs Kollegium 1928-36; Medlem af Bestyrelsen for Hagemanns Kollegium 1931- 43; Formand for Odenseaner-samfundet 1930-34; Leder af de danske hydrografiske Undersøgelser fra 1902; Danmarks Delegerede ved de internationale haveundersøgelser fra 1902, Vicepræsident i samme 1933-47, Præsident i den internationale Association for fysisk Oceanografi 1930-36; Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1909,dets sekretær 1917-45; Formand i Selskabet for Naturlærens udbredelse 1900-39, æresmedlem i selskabet 1941; Vicepræsident i Danmarks Naturvidenskabelige Samfund 1911-37; Formand i Bestyrelsen for Danmarks Akvarium 1936-48; Medlem at Societé Géographique de la Finlande 1912, at Kungl. Fysiografiska Sällskapet, Lund 1918, at Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, af Preussische Akademie der Wissenschaften 1921, af Finska Vetenskaps-Societeten 1912, af Royal Institution of Great Britain, af Kungl. Vetenskaps Societeten i Upsala 1928, af Det norske Videnskaps-Akademi 1930, af Russian Geographical Society 1934 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; Æresmedlem af det Kgl. danske Geografiske Se1skab 1926; H. C. Ørsteds Medaljen 1916; Agassiz Medaljen 1936; Dr. phil. h.c. ved Lunds Universitet 1918.
Forfatter af fysiske og hydrografiske arbejder.
Udenlandske Ordener: Fi.H.R.2,3.; N.St.O. 3 .; S.N.2,3.
Adresse; Høeghsmindevej 58, Gentofte.
Father : Jørgen Knudsen
Mother : Maren Kirstine Hansdatter Fredberg
Married Ellen Ursin  ( se hendes aner i hendes stamtavle nedenfor)
Children : 14-09-1905 Else Knudsen
02-09-1907 Inge M. Knudsen
11-09-1908 Jørgen Knudsen
21-01-1910 Poul Knudsen
16-10-1912 Helge Knudsen

Jørgen Knudsen
Sex : Male
Age : 87
Born : 02-09-1834 Hestehavehus, Ørritslev Skov, Otterup sogn i Lunde herred, Odense amt
Christened : 02-11-1834 Otterup sogn i Lunde herred, Odense amt
Died : 12-05-1922 København
Buried : 1922 Hasmark
Occupation : Gårdmand i Hasmark
Free 1 : Dør hos sin søn i København
Notes :
Fadder. Else Jørgensdatter på Ørritslev Mark, Hyllebjerghus, husmand Hans Christian Hansens kone, Skovhuset, gårdmand Hans Christian Hansen, Christian Rasmussen, Skovhusene og Niels Knudsen, Hessum.
Vaccineret 23 juni 1836 af guldbrand.
Otterup kirkebog side 225 nr. 11.
Konfirmation: 1. søndag efter påske 1849 i Otterup Kirke. Han ophold sig hjemme.
Dom angående kundskab og opførelse: meget godt – meget godt.
Otterup Kirkebog side 60 nr. 2.
Blev fårehyrde og kusk på Hofmansgave, fæster af Martinegården på Enebærodde, senere Gårdmand i Hasmark (matrikel 13 e med flere af Hasmark Vesterballe).
Father : Knud Knudsen
Mother : Else Jørgensdatter
Married Maren Kirstine Hansdatter Fredberg
23-04-1870 Østrup
Children : 15-02-1871 Martin Hans Christian Knudsen
Maren Kirstine Hansdatter Fredberg
Sex : Female
Age : 77
Born : 16-10-1838 Østrup
Christened : 17-10-1838 Østrup sogn i Lunde herred, Odense amt
Died : 12-05-1916 Hasmark, Norup sogn i Lunde herred, Odense amt
Free 1 : Tvilling med Anne Margrethe
Father : Hans Christian Johansen
Mother : Kirsten Andreasdatter

Knud Knudsen
Sex : Male
Age : 50
Born : 25-11-1784 Hessum, Skeby, Lunde, Odense
Died : 15-02-1835 Ørritslev Skov, Otterup, Lunde, Odense
Occupation : husmand
Father : Knud Nielsen
Mother : Apollone Knudsdatter
Married Else Jørgensdatter
27-10-1820 Skeby Kirke, Skeby, Lunde, Odense
Children : 29-11-1820 Aplone Knudsdatter
22-03-1822 Rasmus Knudsen
15-10-1823 Apelone Marie Knudsdatter
13-07-1826 Mette Kathrine Knudsdatter
12-08-1829 Knud Knudsen
02-09-1834 Jørgen Knudsen
Else Jørgensdatter
Sex : Female
Age : 86
Born : 18-11-1792 Søllinge, Vindinge, Svendborg
Died : 10-07-1879 Ørritslev Skov, Otterup, Lunde, Odense
Source : Hjemmeside: Lisbet Kühn

Hans Christian Johansen
Sex : Male
Age : 58
Born : 08-01-1805 Østrup
Died : 29-11-1863 Østrup
Occupation : Gårdejer i Østrup, Folketingsmedlem
Notes :
Afskrift af artikel i V. Elberlings: Rigsdagens medlemmer gennem 100 år
Hans Christian Johansen, født 8. januar 1805, medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling for Odense Amts 7. distrikt (Søndersø) fra 5. oktober 1848 til 5. juni 1849, samt folketingsmand for Odense Amts 6. valgkreds (Søndersø) fra 4. december 1849 til 29. november 1863. Venstre. Han er født i Østrup, søn af gårdfæster Johan Andersen, han bestyrede efter faderens død i 1824 fæstegården for sin moder og fæstede den selv i 1827. Senere, omkring 1854, købte han gården til selveje. 1831 – 34 var han fattigforstander. Skoleforstander 1838 – 41. Medlem af sogneforstanderskabet 1842 – 47, voldgiftsmand ved gårdhoveriafløsningen siden 1850 og formand for Landboforeningen for det nordlige Fyn fra 1851. Han var desuden stifter af brandforsikringen for tjenestefolk i Odense Amt 1850 og samme år medstifter af kreaturforsikringen for Lunde og Skam herreder, 1859 medstifter af Lumby Folkehøjskole og 1863 formand for dens bestyrelse. Ved valgene til Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848 stillede han sig med seks andre i Søndersø distriktet og gik af med sejren. Året efter kåredes han til folketinget i samme kreds, den senere Otterup kreds, som han repræsenterede til sin død, oftest valgt ved kåring. Han sluttede sig 1858 til Tscherning. Han døde i Østrup den 29. november 1863. Dansk Rigsdagskalender 1856 benævner ham desuden som: Distriktsformand for Bondevennernes selskab fra 1849. Og det fortælles at: Johansen havde plads på midterste række til venstre bag Kjær, foran Thule. Til højre for ham Tscherning. Til venstre C. Christensen.
Han boede i Østrup i den gård, som ligger til højre for Otterup-Østrup Landevejen umiddelbart før Østrupgaards Have. Gårdfæster
I Østrup kirkes våbenhus står et gravtræ over ham.
Father : Johan Andersen
Mother : Anna Margrethe Pedersdatter
Married Kirsten Andreasdatter
20-07-1827 Østrup
Children : 14-03-1828 Johanne Hansdatter
03-09-1830 Johan Hansen Fredberg
08-01-1832 Johan Hansen Fredberg
26-08-1836 Andreas Hansen Fredberg
16-10-1838 Maren Kirstine Hansdatter Fredberg
16-10-1838 Anne Margrethe Hansdatter Fredberg
28-08-1841 Johan Hansen Fredberg
Kirsten Andreasdatter
Sex : Female
Age : ?
Born : 03-09-1798 Østrup
Died : Omk. 1883
Notes :
Hun var Tvilling. Søstrene Ane Marie Andreasdatter døde 19.2.1799. 29. marts 1870. Kirsten Andreasdatter bliver officielt ejer af gården og får ret til at sidde i uskiftet bo.
Father : Andreas Andersen
Mother : Kirsten Jensdatter

Knud Nielsen
Sex : Male
Age : 50
Born : 1748
Christened : 18-08-1748 Skeby, Lunde, Odense
Died : 15-07-1798 Hessum, Skeby, Lunde, Odense
Buried : 30-07-1798 Skeby
Valgfri 4 : 30-07-1798 Begravet blot med jords påkastelse (ifølge tilladelse)
Occupation : gårdmand
Free 1 : Omkom på Bogø stranden
Notes : Knud Nielsen gmd i Eskelund d.15 Jul 1798 pg 319 322 (2)
WIFE: Apolone Knudsdtr
CH: Niels Knudsen 23 land soldat tien i hiemme
Peder Knudsen 20 tien i Ostrup
Jørgen Knudsen 13 hiemme
Knud Knudsen 13
Ane Elisabeth Knudsdtr 26 tien i Hessum
Maren Knudsdtr = Søren Madsen væver hmd i Billesbolle grund, Kogerbollehuus
Kirsten Knudsdtr 24
Else Knudsdtr 18
Karen Knudsdtr 16 alle hiemme
SIS: … Nielsdtr = Rasmus Rasmussen gmd i Gierskov
WIFE.BRO: Hans Knudsen i Stige – gammel og skrøbelig
wgd: Anders Andersen tien har i gaarden
[Nislevgaard Gods, Odense skpr; Book 2 1765-1824; film 50037]

Fra Professor Martin Knudsens, med egen håndskrift, nedskrevne slægtshistorie.
Vedr. Knud Nielsen i Hessum
Om Knud Nielsen siges det, at han druknede sig i stranden ved Bogø da han plagedes af nisserne, der lå i hestekrypperne efter at en nisse forgæves havde søgt tjeneste i gårde.
Det var da sønnerne Jørgen og Knud gik til præst Knud mødte sin far i Hessumgyden og faderen sagde da ”god nat Knud nu går jeg til Bogø”
I Skeby Kirkebog står der:
”Søndagen den 15. juli i 1798 druknede Gmd. Knud Nielsen af Eskelund da han efter sigende ville sejle ud i sin jolle for at fiske. Løverdagen den 28. juli blev han funden og mandag den 30. juli blev han, med Stiftsamtmandens tilladelse, begravet med blot jords påkastelse Han var 50 år gammel døbt i 1748 Dom. 10 p. Trin. som søn af Niels Knudsen af Eskelund.”
Father : Niels Knudsen
Mother : Maren Pedersdatter
Married Apollone Knudsdatter
17-02-1769 Skeby, Lunde, Odense
Children : 1770 Maren Knudsdatter
03-02-1771 Anne Elsebeth Knudsdatter
Omk. 1772 Maren Knudsdatter
1774 Kirsten Knudsdatter
1776 Niels Knudsen
01-01-1778 Peder Knudsen
09-02-1780 Else Knudsdatter
1782 Karen Knudsdatter
24-11-1784 Jørgen Knudsen
25-11-1784 Knud Knudsen
Apollone Knudsdatter
Sex : Female
Age : 81
Born : 1743 Hessum, Skeby, Lunde, Odense
Christened : 27-10-1743 Skeby, Lunde, Odense
Died : 23-01-1824 Hessum, Skeby, Lunde, Odense
Buried : 25-01-1824 Skeby, Lunde, Odense

Johan Andersen
Sex : Male
Age : 48
Born : 12-05-1776 Egense, Norup Sogn
Source : Family Group Record, family Search (1)
Christened : 30-06-1776 Norup
Died : 30-08-1824 Østrup
Source : Fredbergs Aner (1)
Occupation : Gårdmand i Østrup
Free 1 : Arver gården i Østrup efter sin moster, Maren Johandatter *1756, og hendes ægtemand, Hans Rasmussen *1747, som var barnløse.
Free 3 : Hans Rasmussens fader var Rasmus Rasmussen *1717 , død efter FT 1787
Father : Anders Olsen
Mother : Kirsten Johansdatter
Adoptive father : Hans Rasmussen
Adoptive mother : Maren Johansdatter
Married Anna Margrethe Pedersdatter
04-11-1803 Østrup
Children : 04-12-1802 Peder Johansen
04-12-1803 Anders Johansen
08-01-1805 Hans Christian Johansen
22-06-1807 Catrine Margrete Johansdatter
14-10-1810 Marie Kirstine Johansdatter
Anna Margrethe Pedersdatter
Sex : Female
Age : 56
Born : 1773
Christened : 07-11-1773 Østrup
Died : 02-07-1829 Østrup
Notes :
Død 2. juli 1829, begravet 07. juli 1829.
stand, håndtering og opholdssted: Aftægtskone på gårdmand Johan Andersens gård, Enke i Østrup, 56 år.
Østrup Kirkebog side 172 nr. 2/1829.
Father : Peder Pedersen
Mother : Anna Marie Erichsdatter

Andreas Andersen
Sex : Male
Age : ?
Born : 1757 Østrup
Christened : 18-12-1757 Østrup
Father : Anders Rasmussen Daugstrup
Mother : Anna Madsdatter
Married Kirsten Jensdatter
24-09-1784 Østrup
Children : 1785 Anders Andreasen
1788 Ane Cirstine Andreasdatter
1790 Ane Cathrine Andreasdatter
1793 Ane Cathrine Andreasdatter
10-04-1796 Ane Marie Andreasdatter
03-09-1798 Kirsten Andreasdatter
03-09-1798 Ane Marie Andreasdatter
1804 Jens Andreasen
Kirsten Jensdatter
Sex : Female
Age : ?
Born : 1764 Østrup
Christened : 02-12-1764 Østrup
Father : Jens Andersen
Mother : Kirsten Madsdatter

Niels Knudsen
Sex : Male
Age : 63
Born : 1705 Skeby, Odense, Denmark
Christened : 05-01-1706 Hessum, Skeby, Odense, Denmark
Died : 17-09-1768 Skeby, Odense, Denmark
Buried : 22-09-1768 Skeby, Odense, Denmark
Occupation : Husmand i Eskelund
Notes :
Niels Knudsen gmd i Eskelund 17 Oct 1768 pg 56
(2) WIFE: Maren Pedersdtr
CH: Kirsten Nielsdtr = Rasmus Rasmussen i Gierskov
Ane Nielsdtr = Rasmus Madsen i Bederslev, Grevskabet Gyldensteen
Knud Nielsen 20
BRO: Anders Knudsen i Gierskov, Bottigersholms gods
wgd: Knud Nielsen i Hessum
[Nislevgaard Gods, Odense skpr; Book 2 1765-1824; film 50037]
Kun Kirsten og Ane og Knud var i live ved skiftet efter Niels i 1768
Father : Knud Nielsen
Mother : Kirsten Andersdatter
Married Maren Pedersdatter
04-12-1735 Skeby, Odense, Denmark
Children : 12-08-1736 Maren Nielsdatter
1737 Peder Nielsen
Omk. 1741 Kirsten Nielsdatter
1742 Knud Nielsen
1744 Anne Nielsdatter
1748 Knud Nielsen
Maren Pedersdatter
Sex : Female
Age : 69
Born : 1702 Skeby, Odense, Denmark
Died : 06-06-1771 Skeby, Odense, Denmark
Buried : 12-06-1771 Skeby, Odense, Denmark
Father : Peder Pedersen
Mother : Maren Frederiksdatter

Anders Olsen
Sex : Male
Age : 92
Born : 1721 Ørritslev, Otterup Sogn
Christened : 26-01-1721 Otterup KB opslag 18 barn # 2
Died : 23-04-1813 Egense, Norup Sogn
Buried : 30-04-1813 Norup
Birth name : Anders Olufsen
Occupation : Gårdmand i Egense
Notes :
Han får 7 børn i første ægteskab, hvoraf den ældste, en søn, er født ca. 1757. 1766 Han er gårdfæster i Øster Egense. Gården hører under Ørritslevgård og er ret stor: godt 9 tønder hartkorn, hvor de øvrige i byen er 7 – 8.
21. december 1772 gift 2. gang. I Skeby kirke med Kirsten Johansdatter. Hun er 22 år.
I 1787 har de 7 børn sammen på henholdsvis 12, 10, 8, 7, 5 og 2 år. De to ældste Johan på 10 og Kirsten på 12 bor hos deres moster i Østrup, der ikke selv har børn. – Og de er optaget som børn af huset her.
Omkring 1797 sker udskiftningen og omlægningen af jorderne i Øster Egense. Hans gård (matrikel nr. 9) bliver nu på lige godt 8 tønder hartkorn. 1801 Anders er 82 år, Kirsten 50. De bor samme sted med 4 voksne børn. Jens 24 år, Lars 22, Niels 21, Ane Kathrine 19, og en tjenestekarl.
1807 bliver gården delt i tre parceller, den største del overtages af en svigersøn.
23. april 1813 må han være 94 år, men klarer den så heller ikke en dag længere.
Norup Kirkebog side 149 nr. 1. stand, håndtering og opholdssted: Aftægtsmand i Anders Knudsens gård i Egense, 92 år død af alderdom.
Anders Olsen aftaegtsgmd i Oster Egense 23 Nov. 1813 pg 127 (42/1813) see 223
2WIFE: Kirsten Johansdtr
CH: … Andersdtr = Rasmus Olsen
… Andersdtr = Anders Knudsen
[Lunde-Skam-Skovby herreder; Bk 1 1812-1815 skifterepartition; film 50289]
Father : Oluf JENSEN
Mother : Barbera PEDERSDATTER
Married Kirsten Hansdatter
09-11-1753 Norup
One party dead 1772
Children : 1754 Oluf Andersen
26-10-1755 Johanne Lisbeth Andersdatter
04-04-1757 Barbara Andersdatter
16-09-1759 Hans Andersen
05-04-1761 Rasmus Andersen
1764 Peder Andersen
21-12-1766 Jørgen Andersen
Married Kirsten Johansdatter
21-12-1772 Skeby
Children : 18-05-1774 Kirsten Andersdatter
12-05-1776 Johan Andersen
19-05-1777 Jens Andersen
10-01-1779 Lars Andersen
15-03-1780 Niels Andersen
10-11-1782 Ane Kathrine Andersen
24-01-1785 Margrethe Andersen
Kirsten Johansdatter
Sex : Female
Age : 69
Born : 02-11-1750 Ørritslev, Skeby Sogn
Christened : 08-11-1750 Skeby
Died : 26-05-1820 Egense, Norup Sogn
Buried : 31-05-1820 Norup
Notes :
Norup Kirkebog side 176 nr. 3/1820 : stand, håndtering og opholdssted: Afdøde gårdmand Anders Olesen gård i Egense. 69 år.
Father : Johan Mortensen
Mother : Cathrine Juchumsdatter

Peder Pedersen
Sex : Male
Age : 75
Born : 01-09-1741 Hessum, Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Source : IGI, Individual record (1)
Christened : 01-10-1741 Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Source : Martin Knudsen Stamtavle (1)
Died : 03-03-1817 Østrup sogn i Lunde herred, Odense amt
Buried : 1817 Østrup
Occupation : Gårdmand i Østrup (overtog gården efter sin svigerfader Erich Rasmussen)
Notes :
Peder Knudsens Barn Peder af Hessum Døbt Dom: 18 p. Trin.Fadder: Hans Knudsen af Østrup, Peder Pedersen af Giershouf, Knud Nielsen, Niels Knudsen og Rasmus Ibsens Hustru. Skeby Kirkebog side 1/2 1. side 3.
Father : Peder Knudsen
Mother : Anne Pedersen
Married Anna Marie Erichsdatter
03-07-1770 Østrup sogn i Lunde herred, Odense amt
Notes :
Samtlige personer i husstanden Odense, Lunde, Østrup, Østrup By, F8, FT-1787
Der vises flg. felter: Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Peder Pedersen, 48, gift, Husbond, Bonde og gårdbeboer, Ane Erichsdatter, 39, gift, Madmoder, Erick Pedersen, 17, ugift, Søn [Peder Pedersen], Peder Pedersen, 11, ugift, Søn [Peder Pedersen], Margrethe Pedersdatter, 14, ugift, Datter [Peder Pedersen], Karen Pedersdatter, 7, ugift, Datter [Peder Pedersen], , Bodil Pedersdatter, 5, ugift, Datter [Peder Pedersen], , Abild Pedersdatter, 2, ugift, Datter [Peder Pedersen], , Maren Mickelsdatter, 20, ugift, Tjenestepige.
Samtlige personer i husstanden Odense, Lunde, Østrup, Østrup. , F8, FT-
Peder Pedersen, 61, gift, Husbond, Gårdbeboer, Ane Marie Erichsdatter, 54, gift, Kone., Peder Pedersen, 26, ugift, Søn [Peder Pedersen], Landværnsmand, Bodil Pedersdatter, 20, ugift, Datter [Peder Pedersen]., Abild Pedersdatter, 15, ugift, Datter [Peder Pedersen]. Kirsten Pedersdatter, 13, ugift, Datter [Peder Pedersen]. Jørgen Larsen, 15, ugift, Tjenestedreng.
Children : 1771 Erik Pedersen
1773 Anna Margrethe Pedersdatter
01-10-1775 Peder Pedersen
14-12-1777 Jørgen Pedersen
18-10-1779 Karen Pedersdatter
20-01-1782 Bodil Pedersdatter
29-05-1785 Abild Pedersdatter
02-02-1788 Kirsten Pedersdatter
Anna Marie Erichsdatter
Sex : Female
Age : 68
Born : 1748 Østrup
Christened : 09-06-1748 Østrup sogn i Lunde herred, Odense amt
Died : 24-02-1816 Østrup sogn i Lunde herred, Odense amt
Buried : 1816 Østrup
Notes :
Lunde-Skam Herredsfogeds Arkiv: Skifteprotokollen 1813-18
Side 344b 79/1816
Efter Døden henkaldte Anne Marie Erichsdatter af Østrup.
Derunder blev fremlagt en til i Dag udstædt Indkaldelse, samt Brev fra Møller af 24. Feb.
Af Arvingerne var mødt Gaardmand Peder Pedersen, Østrup og tilkendegav, at den Døde ikkun en Gang havde været gift med den endnu levende Enkemand Peder Pedersen , og af samme Ægteskab efterlader sig følgende Børn og Livsarvinger, en søn Erich Pedersen, Husmand i Østrup, 46 Aar gl – her til stæde, en Datter Anne Margrethe, gift med Johan Andersen, Gaardmand i Østrup, som også var mødt, en Datter Karen gift med Hans Hansen i Otterup, som også mødte, en Datter Bodild gift med Hans Larsen, Morudskov, ligeledes mødt, en Datter Abil, gift med Jens Hansen paa Kielstrup Skov, en Søn Peder Pedersen, Gaardmand i Østrup, her til stæde.
De myndige Arvinger forsikrede, at der ikke gaves flere end de nævnte og lovede at holde Skifteretten fri for ald Gjeld, Komp. Begierer sig Boet overdraget uden videre Behandling til Deling indbyrdes i hvorhos Sønnen Peder Pedersen bestemte Afgifter til Skatkammer Fondet paa Troe og Love og efter bedste Skiøn til 2 Rd R.M., og erlagde for denne Retts Handling det reglemienterede hvorefter Dødsfald som berigtiget bliver at tillægge Slutning og Underskrivning.
Erich Pedersen Peder Pedersen Johan Andersen
Hans Hansen Otterup Hans Larsen
Father : Erich Rasmussen
Mother : Mette Rasmusdatter

Anders Rasmussen Daugstrup
Sex :   Male
Age :   64
Born :  1732  Daugstrup, Østrup Sogn
Christened :   16-12-1732
Died :       1796 Gerskov
Buried :     09-08-1796   Skeby Kirke
15-03-1771: Erhvervelse of Borgerskab (Skipper m. eget skib)
Occupation :   Gårdmand og skipper
Bosat i Lumby og skipper i 1780
ved død Gårdmand i Østrup
Notes : KB noterer at han fik en hæderlig begravelse
Father :           Rasmus Markusse
Mother :          Apelone Andersdatter
Married :          Anna Madsdatter 22-06-1751
Children :  1754   Mads Daugstrup (Skipper)
1757    Andreas Andersen, Gårdmand i Østrup
1760      Hans Daugstrup, Kroholder og Brændevinsbrænder i Odense
Married           Kirsten Rasmusdatter

Anna Madsdatter
Sex :               Female
Age :               31
Born :             1732                 Akkerup, Hårby sogn, Båg herred,Odense amt
Christened :   27-01-1732        Hårby
Died :              1763                 Gerskov
Buried :          27-07-1763        Skeby
Valgfri 4 :        17-10-1763        Skifte (Østrupgaard gods)
Father :           Madz Christoffersen
Mother :          Cathrine Jensdatter
Married           Anders Rasmussen Daugstrup 22-06-1751
Children :       1754      Mads Daugstrup
1757      Andreas Andersen
1760      Hans Daugstrup

Rasmus Markussen
Sex :               Male
Age :               ?
Born :            12-09-1680
Christened :   20-09-1780        Skeby
Died :              Eft 1731            Østrup
Occupation :   Gårdmand i Østrup
Father :           Marcus Jørgensen
Mother :          Maren
Married           Apelone Andersdatter
Children :       1732                 Anders Rasmussen Daugstrup

Apelone Andersdatter
Sex :               Female
Age :               69
Born :             1703                 Tårup, Lumby sogn
Christened :   18-02-1703        Lumby kirke
Died :              29-02-1772        Gerskov, Skeby Sogn
Buried :          04-03-1772        Skeby Kirke
Father :           Anders Andersen
Mother :          Maren Hansdatter
Married           Rasmus Markussen (6768)
Children :       1732                 Anders Rasmussen Daugstrup

Madz Christoffersen
Sex :               Male
Born :              Akkedrup, Hårby sogn
Died :              08-03-1753        Odense
Married           Cathrine Jensdatter (6776)
Children :       1732                 Anna Madsdatter

Cathrine Jensdatter
Sex :               Female
Married           Madz Christoffersen
Children :       1732                 Anna Madsdatter

Marcus Jørgensen
Sex :               Male
Age :               76
Born :             1637                 Østrup
Died :             13-10-1713        Østrup
Occupation :   Gårdmand i Østrup
Father :           Jørgen
Married           Maren
Children :       12-09-1680        Rasmus Markussen

Maren
Sex :               Female
Born :             1639   Ørritslev, Skeby Sogn
Married           Marcus Jørgensen
Children :       12-09-1680        Rasmus Markussen

Anders Andersen
Sex :               Male
Age :               53
Born :             1662                 Tårup, Lumby sog,
Died :              1715                 Tårup, Lumby sogn
Buried :          16-11-1715        Lumby kirke
Married           Maren Hansdatter
Children :       1703                 Apelone Andersdatter

Maren Hansdatter
Sex :               Female
Born :             Tårup, Lumby sogn
Married           Anders Andersen
Children :       1703       Apelone Andersdatter

Jørgen 
Sex :               Male
Age :               88
Born :             1587                 Østrup
Died :              1675                 Østrup
Occupation :   Gårdmand i Østrup
Children :       1637                 Marcus Jørgensen

Jens Andersen
Sex : Male
Age : ?
Born : 1735 Østrup
Married Kirsten Madsdatter
08-10-1762 Østrup
Children : 1764 Kirsten Jensdatter
Kirsten Madsdatter
Sex : Female
Age : 60
Born : 1734 Østrup
Died : 18-02-1794 Østrup

Knud Nielsen
Sex : Male
Age : 84
Born : 1670 Nislev, Otterup Sogn
Christened : 06-03-1670 Nislev, Otterup, Odense, Denmark
Died : 1754 Eskelund, Hessum, Skeby Sogn
Buried : 11-08-1754 Skeby, Odense, Denmark
Source : Niels Mortensen and Mette Hansen ged
Occupation : Gårdmand i Hessum
Notes :
Knud Nielsen inds uwhmjcij. كارتير 21hos son Niels Knudsen hmd i Eskelund 5 Sep. 1754 pg 178
(1) WIFE: (død)
CH: Niels Knudsen hmd i Eskelund
Anders Knudsen i Gierschov, Bodckersholm
Dorthe Margrethe Knudsdtr = Jorgen Jensen i Bederslev, Insidelsborg
Dorthe Knudsdtr = Niels Christophersen i Eschelund, Ostrupgaard
Mette Knudsdtr = Peder Pedersen i Eschelund
[Nislevgaard Gods, Odense skpr; Book 1 1719-1764; film 50037]
Father : Niels Mortensen
Mother : Mette Hansdatter
Married Kirsten Andersdatter
15-06-1698 Otterup, Odense, Denmark
Children : 03-07-1701 Margrethe Charlotte Knudsen
23-07-1703 Dorthe Knudsdatter
1704 Anders Knudsen
1705 Niels Knudsen
30-09-1708 Mette Knudsdatter
Kirsten Andersdatter
Sex : Female
Age : 68
Born : 1672 Egense, Norup, Odense, Denmark
Christened : 04-02-1672 Egense, Norup
Died : 1740 Eskelund, Hessum, Skeby Sogn
Buried : 08-02-1740 Skeby, Odense, Denmark
Notes :
Ved hendes dåb oplyser kirkebogen: “Dominica 4ta post Epiphan: er Anders Olsens Hiemedøbte barns N. Kiersten Daab stadfest. Testes: Oluf Lauritzen Claus Rasmussen, Niels Jørgensen, Anne Pedersd. Mette Rasmusd.”
Father : Anders Olsen
Mother : Dorothe Pedersdatter

Oluf JENSEN
Sex : Male
Age : 54
Born : 1686 Bederslev
Died : 1740 Ørritslev
Buried : 07-10-1740 Ørritslev, Otterup Sogn
Valgfri 4 : 02-11-1740 Skifte efter Ole Jensen, se Noter
Notes :
Afskrift fra “Slægtsbog for efterkommere af Rasmus Michelsen født 1827
Smed i Norup Sogn”, Dansk Slægtsforskning Fredericia 1957, Nr. A 13-5 –
Ane nr. 56:
“”Ole Jensen der også nævnes som Oluf Jensen, var Fæstegårdmand i
Ørritslev, Skeby Sogn, hvor han døde 1740.
Han var gift med Barbara Pedersdatter.
Den 2. november 1740 blev der afholdt Skifte efter Ole Jensen. Skiftet er
indført i Hofmansgave Skifteprotokol I, Side 45 B, og lyder i Uddrag
således:
“Anno 1740 d. 2. November blev foretaget Skifte og Deling efter afgangne
Oluf Jensen, som boede og døde i Ørritslev imellem hans efterladte Enke
paa den ene Side og deres sammenavlede Børn paa den anden Side, som var 4
Sønner og 1 Datter. Saa var og til Stede Enkens Laugværge Niels Jørgensen,
boende i Hvellinge. Til Skifteforvalter indfandt sig paa Højædle og
Velbaarne Herskabs Vegne Peder Oustrup fra Ørritslevgård tillige med 2
Mænd, navnlig Simon Rasmussen og Christen Andersen, begge boende i
Ørritslev.”
Boets samlede Formue er ikke opgivet, men der staar, at Gælden 349 Rdlr.,
langt oversteg Formuen, og der blev altså intet at dele.
Den ældste Søn, Jens Olesen, fik Gården i Fæste, og han lovede at give
sin Mor Aftægt af Gården samt fri Husværelse. Dog skulde hun ikke have
Aftægt, saa længe Jens Olesen var ugift.””
Married Barbera PEDERSDATTER
22-03-1711 Otterup KB opslag 18 barn # 2
Children : 1712 Jens OLUFSEN
1715 Peder OLUFSEN
1721 Anders Olsen
1725 Gertrud OLUFSEN
1729 Hans OLUFSEN
Barbera PEDERSDATTER
Sex : Female
Age : 69
Born : 18-01-1690 Bederslev, Odense, Denmark
Christened : 26-01-1690 Bederslev, Odense, Dnmrk
Died : 1760 Ørridslev
Buried : 26-09-1760 Ørridslev, Otterup, Denmark
Father : Peder JENSEN
Mother : Karen Andersdatter

Johan Mortensen
Sex : Male
Age : 50
Born : 1717 Ørritslev, Skeby Sogn
Source : Martin Knudsen Stamtavle (1)
Christened : 13-06-1717 Skeby
Died : 16-07-1767 Ørritslev
Buried : 1767 Skeby
Occupation : Gårdmand i Ørritslev, Skeby Sogn
Free 1 : Død hos datter Anna gift med Anders Jørgensen
Father : Morten Nielsen Smed
Mother : Anna Jensdatter
Married Cathrine Juchumsdatter
28-10-1740 Skeby
Source : Martin Knudsen Stamtavle (1)
Children : 1742 Morten Mortensen
1744 Anna Mortensdatter
1746 Margreatha Mortensdatter
1748 Margretha Mortensdatter
02-11-1750 Kirsten Johansdatter
1754 Marthea Mortensdatter
1756 Maren Johansdatter
Cathrine Juchumsdatter
Sex : Female
Age : 79
Born : 1710
Source : Martin Knudsen Stamtavle (1)
Died : 1789
Buried : 07-01-1789 Skeby
Source : Martin Knudsen Stamtavle (1)
Birth name : Rasmusdatter
Father : Jochum Knoch
Mother : Birthe

Peder Knudsen
Sex : Male
Age : 59
Born : 07-1701 Eskelund, Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Christened : 17-07-1701 Skeby
Died : 10-12-1760 Eskelund, Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Buried : 10-12-1760 Skeby
Occupation : Gårdmand i Hessum (fødegården)
Free 1 : Overtog gården omk 1736
Notes :
Ved dåben oplyser kirkebogen:
“Knud Pedersens Søn Peder, af Hessum, dend 8 Søndag efter Trinit, som var D.=17 July,
Testes: Peder Nielsen, Peder Hansens, Oluf Nielsen og Rasmus Ibsen, Peder Andersens, Lauridtz Andersens Qvinder af Hess af Ølund.”
Ved vielsen oplyser kirkebogen:
“Peder Knudsen af Hessum og Anna Pedersdatter af Giershouf copulered Dom 25 p trin:”
Peder Knudsen gmd i Hessum 16 Feb 1761 pg I 44
WIFE: Ane Pedersdtr
5 CH: Maren Pedersdtr = Hans Hansen i Ostrup
Knud Pedersen 23 hiemme
Marie Pedersdtr 22 hiemme
Peder Pedersen 20 tien i Pugholm
Frederich Pedersen 18 hiemme
BRO.CH: Peder Madsen i Hiorslev wgd: Niels Knudsen i Eschelund
[Ostrupgaard Gods (Nordfyen) probates; Book 1 1719-1807; film 50101]
Father : Knud Pedersen
Mother : Maren Pedersdatter
Married Anne Pedersen
18-11-1736 Skeby
Source : WWW.FamilySearch.Org
Children : 07-1737 Maren Pedersdatter
1738 Knud Pedersen
1739 Marie Pedersen
01-09-1741 Peder Pedersen
10-1743 Frederik Pedersen
04-02-1746 Pedersen
1747 Karen Pedersen
04-08-1749 Pedersen
Anne Pedersen
Sex : Female
Age : 56
Born : 1706 Gerskov
Christened : 19-10-1706 Skeby,
Source : WWW.FamilySearch.Org
Died : 1762 Hessum
Buried : 06-08-1762 Skeby
Birth name : Anna (Martin Knudsens Stamtavle)
Free 1 : Martin Knudsens Stamtavle siger far: Peder Lauritsen, mor: Maren Andersdatter
Free 2 : Ovennævnte ægtepar var retteligen adoptivforældre
Free 3 : Alternativ fra M.K. Stamtavle:Døbt 02-05-1717 Skeby. Død før 1787
Notes :
Brullupsdate er den samme for Anne Pedersdatter både i Martin Knudsen Stamtavle og hos “Family Search” nemmerligen den 18 November 1736
Peder Pedersens Datter Anne af Gierscouf er føed Tirsdagen dend 19 October og i Guds Huus frembaaren dend 24 Dito vel Dom 21 a Trinit.
Testes: Peder Hansen Ølund, Kirsten Lauridtz Datter, Rasmus Fremmerløv af Giershov, Hans Olufsen af Giershov, Lauridtz af Hessum.
Skiby Kirkebog side 1/3 1. pag. 29.
Knud Pedersens Moeder af Hessum. Begr. D. 6 Aug,: Anne Pedersdatter & Peder Knudsen.
( Knud Pedersens moder er Anne Pedersdatter. ovennævte citat fra Kirkebogen er ” Anne Pedersdatter & Peder Knudsen” tilføjet med en anden skrift, hvorfor det ikke er klart hvad det er, der er beskrevet i Kirkebogen.)
Skiby Kirkebog side 2/3 2. pag. 161.
Father : Peder Pedersen
Mother : Maren Frederiksdatter
Adoptive father : Peder Lauritzen
Adoptive mother : Maren Andersdatter

Erich Rasmussen
Sex : Male
Age : 67
Born : 1713 Skeby
Source : Østrupgaard skifteprotokol (1)
Christened : 09-07-1713 Skeby
Died : 1780 Østrup
Buried : 28-12-1780 Østrup
Occupation : Gårdmand i Østrup
Father : Rasmus Ibsen
Mother : Maren Margrethe Pedersdatter
Married Mette Rasmusdatter
Children : 1748 Anna Marie Erichsdatter
Mette Rasmusdatter
Sex : Female
Age : 72
Born : 1708 Østrup
Christened : 16-09-1708 Østrup
Died : 1780 Østrup
Buried : 28-12-1780 Østrup
Father : Rasmus Hansen
Mother :

Mathias Hendrichsen
Sex : Male
Age : ?
Children : 11-07-1723 Anna Mathisdatter

Anders Olsen
Sex : Male
Age : 70
Born : 1637 Egense, Norup, Odense, Denmark
Christened : 1637 Norup
Died : 1707 Egense, Norup
Buried : 02-12-1707 Norup, Odense, Denmark
Valgfri 4 : 21-01-1708 Skifte (Det fynske Ryttergods)
Occupation : Rytterbonde i Egense
Notes :
Ved hans begravelse oplyser kirkebogen:
“D 2 Dec. er Anders Olsen i Egense begravet i sit alders 70 aar.”

Skifte after Anders Olsen i det fynske Rytergode Skifteprotokoller side 83 (protokol 4)
Anders Olufsen, Øster Egense, Norup, Lunde herred, IV-194b, 21.1.1708
bondeejendomsgård
~ Dorthe Pedersdatter, lavværge søn Oluf Andersen i Norup
Oluf Andersen, Norup
Peder Andersen, 32 landdragon
Morten Andersen, 27 år, landdragon
Maren Andersdatter ~ Anders Simonsen, Øster Egense
Gertrud Andersdatter ~ Lars Andersen, Hessum
Kirsten Andersdatter ~ Knud Nielsen, Hessum
Anne Andersdatter ~ Oluf Nielsen, Gundestrup
Mette Andersdatter ~ Jørgen Christensen, Bederslev
Dorthe Andersdatter ~ Knud Rasmussen, har fæstet den sl. mands gård 23.9.1707
Maren Andersdatter, 22 år
Lisbeth Andersdatter, 16 år begge sidstnævnte tjener i gården
+ Karen Andersdatter, hendes børn:
Jens Pedersen, 15 år
Anders Pedersen, 10 år
Apelone Pedersdatter, 22 år
Værge farbror Oluf Hansen i Øster Egense.

Note af carl Pedersen den 25-01-2009.
Ovennævnte værge, Oluf Hansen, bør sikkert være morbroder for ifølge skifte af Det Fynske Ryttergods III-198 af 15.7.1699 er Oluf Hansen gift med en Malene Pedersdatter som er søster til Anders Olsens Hustru Dorthe Pedersdatter
Private note
Sammen med sin Hustru Dorethe stamfader til en meget stor slægt.
Father : Ole
Mother :
Married Dorothe Pedersdatter
Omk 1660 Norup, Odense, Denmark
Children : 10-1661 Andersen
1662 Karen Andersdatter
1663 Maren Andersdatter
1665 Oluf Andersen
1668 Karen Andersdatter
1670 Gjertrud Andersdatter
1672 Kirsten Andersdatter
1673 Peder Andersen
1676 Anne Andersdatter
1678 Mette Andersdatter
23-05-1680 Morten Andersen
1682 Dorothe Andersdatter
1684 Maren Andersdatter
1687 Rasmus Andersen
1691 Lisbeth Andersdatter
Dorothe Pedersdatter
Sex : Female
Age : 88
Born : 1642 Egense, Norup, Odense, Denmark
Christened : 1642 Norup
Died : 1730 Egense, Norup
Buried : 26-02-1730 Norup, Odense, Denmark
Sikkerhed: 28-09-2004 se free 1
Notes :
Ved hendes begravelse oplyser kirkebogen:
“Dom: Invocavit er Dorthe Pedersdatter af ??? [overstreget], Anders Olufsens Enke af Egense begraven ætate 88 Aar og 3 Maaneder.”
Private note
Sammen med sin mand Anders stammoder til en meget stor efterslægt
Father : Peder
Mother :

Peder JENSEN
Sex : Male
Age : 45
Born : 01-1664 Bederslev,
Christened : 1664 Bederslev
Died : 1710 Bederslev
Buried : 01-10-1710 Bederslev
Father : Jens PEDERSEN
Mother :
Married Karen Andersdatter
17-03-1689 Bederslev, Odense, Denmark
Children : 18-01-1690 Barbera PEDERSDATTER
02-03-1692 Ane PEDERSEN
19-11-1694 Jens PEDERSEN
10-03-1697 Ane Margrethe PEDERSEN
20-11-1698 Ane Margrette PEDERSEN
20-02-1702 Karen PEDERSEN
07-12-1704 Ane PEDERSEN
01-03-1706 Anders PEDERSEN
27-05-1709 Anders PEDERSEN
Karen Andersdatter
Sex : Female
Age : 57
Born : 09-12-1666 Bederslev, Odense, Denmark
Christened : 09-12-1666 Bederslev, Odense, Dnmrk
Died : 1724
Buried : 1724
Father : Anders NIELSEN
Mother : Barbera N. N.

Morten Nielsen Smed
Sex : Male
Age : 58
Born : 08-01-1680 Eskelund, Skeby sogn, Odense amt
Source : Fredbergs Aner (1)
Christened : 11-01-1680 Eskelund, Skeby, Odense, Denmark
Source : Niels Mortensen and Mette Hansen.ged
Died : 1739 Ørritslev, Skeby sogn, Odense amt
Buried : 14-04-1739 Skeby
Occupation : Gårdmand i Ørritslev
Free 1 : navnet Nielsen Smed ifølge Fredbergs Aner
Notes :
Ved dåben oplyser kirkebogen:”Niels Mortensens Søn Morten af Eskelund, første Søndag efter H: 3 Konger. Testes: Peder Nielsen, Niels Hansen, Anders Hansen och hans Søn af Ørritslef, Anders Hansens Qvinde, och Bertel Nielsens Qvinde af Hessum.”Vielsen ikke fundet indført i kirkebogen i Skeby sogn, men mormonarkivet oplyser at vielsen har fundet sted i Otterup sogn.
Father : Niels Mortensen
Mother : Mette Hansdatter
Married Anna Jensdatter
25-11-1714 Skeby
Children : 1714 Jens Mortensen
1717 Johan Mortensen
1720 Aplonne Mortensen
1723 Mads Mortensen
1726 Kirsten Mortensen
1727 Mads Mortensen
Anna Jensdatter
Sex : Female
Age : ?

Jochum Knoch
Sex : Male
Age : ?
Born : Omk 1660 Uggerslev
Occupation : Rytter
Married Birthe
Children : 1710 Cathrine Juchumsdatter
Birthe
Sex : Female
Age : ?
Born : Omk 1680 Uggerslev

Knud Pedersen
Sex : Male
Age : 86
Born : 01-08-1672 Gerskov, Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Christened : 11-08-1672 Gerskov, Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Died : 16-08-1758 Hessum
Buried : 20-08-1758 Skeby
Occupation : Gårdmand i Hessum
Notes :
Peder Hansens Søn, Cnud af gierslouff.Dmia fma. i trinit.Testes: Jens Pedersøn, hans Andersøn, Jesper lauridtzen, Christen Cnudtzen, Jørgen hansen i Øeidtzleff. Anders Hansens Qvinde.skeby Kirkebog side midtfor 1/3 pag. 7.Tiltrædte Gården i 1701.
Father : Peder Hansen
Mother : Anne Jensdatter
Married Maren Pedersdatter
06-03-1701 Skeby
Source : Martin Knudsen Stamtavle (1)
Children : 07-1701 Peder Knudsen
1702 Niels Knudsen
22-04-1704 Knudsen
11-03-1707 Anne Knudsdatter
1708 Hans Knudsen
01-12-1710 Knudsen
1712 Niels Knudsen
1714 Maren Knudsdatter
1716 Bodild Knudsdatter
1718 Karen Knudsdatter
Maren Pedersdatter
Sex : Female
Age : 61
Born : 01-11-1678 Eskelund, Hessum, Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Christened : 01-12-1678 Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Died : 01-04-1740 Hessum, Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Buried : 10-04-1740 Skeby Kirke, Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Source : Martin Knudsen Stamtavle (1)
Notes :
Peder Nielsens Datter Maren af Eshelund, første Adventz Søndag.Test: Hans Mortemsen, Oluf Nielsen, Hans andersen, ma??? Jørgensen, Cnud Hansen, Bertel Nielsen.Skeby Kirkebog side midtfor 1/3 1. pag. 9.Skeby Kirkebog side midtfor 2/2-2 side 151 nr. 6.
Father : Peder Nielsen
Mother : Anne Andersen

Peder Pedersen
Sex : Male
Age : 72
Born : 1666 Skeby, Odense, Denmark
Died : 26-12-1738 Gerskov, Skeby, Odense, Denmark
Buried : 02-01-1739 Skeby, Odense, Denmark
Occupation : Gårdmand i Gerskov
Married Maren Frederiksdatter
30-11-1690
Children : 1691 Peder Pedersen
1694 Frederik Pedersen
1696 Anne Pedersen
1698 Karen Pedersen
1702 Maren Pedersdatter
27-04-1704 Christian Pedersen
1706 Anne Pedersen
26-05-1709 Marie Pedersdatter
Maren Frederiksdatter
Sex : Female
Age : 62
Born : 1670 Østrup, Odense, Denmark
Christened : 1670 Østrup
Died : 1732 Hessum, Skeby
Buried : 04-12-1732 Skeby, Odense, Denmark
Free 1 : Fødsel usikker men omkring 1670
Notes :
Maren Frederichsdtr i Gierskoug 4 Apr 1733 pg 67
(1) HUSB: Peder Pedersen gmd
6 CH: Peder Pedersen 41
Frederich Pedersen 39
Karen Pedersdtr 34 = Mikkel Madsen i Eyense
Maren Pedersdtr 31
Ane Pedersdtr 29
Marie Pedersdtr 25
guard: Hans Jensen
[Nislevgaard Gods, Odense skpr; Book 1 1719-1764; film 50037]

Maren Frederichsdtr i Gierskoug 4 Apr 1733 pg 67 (1) HUSB: Peder Pedersen gmd 6 CH: Peder Pedersen 41 Frederich Pedersen 39 Karen Pedersdtr 34 = Mikkel Madsen i Eyense Maren Pedersdtr 31 Ane Pedersdtr 29 Marie Pedersdtr 25 guard: Hans Jensen [Nislevgaard Gods, Odense skpr; Book 1 1719-1764; film 50037]
Father : Frederich Enevoldsen
Mother : Karen Pedersdatter

Rasmus Ibsen
Sex : Male
Age : 74
Born : 1672 Eskelund, Skeby sogn, Odense amt
Source : Egil Holm Nielsen (1)
Died : 23-12-1746 Ørritslev, Skeby sogn, Odense amt
Source : Egil Holm Nielsen (1)
Buried : 1746 Skeby Kirke, Skeby sogn, Odense amt
Birth name : Rasmus den yngre
Notes :
Rasmus Ibsen gmd i Hessum 22 Jul 1747 pg I 24
WIFE: Dorthe Knudsdtr (d.27 Jul 1762 pg I 51) (=2. (troloved) Niels Christophersen )
5 CH: Knud Rasmussen 12
Anders Rasmussen 7
Kirsten Rasmusdtr 14
Maren Rasmusdtr 16
Karen Rasmusdtr 3
WIFE.FADER: Knud Nielsen i Hessum
WIFE.BRO: Niels Knudsen i Hessum
WIFE.2HUSB: Niels Christophersen (d.15 Apr 1793 pg I 146) (=2. Maren Hansdtr )
[Ostrupgaard Gods (Nordfyen) probates; Book 1 1719-1807; film 50101]
Father : Jep Rasmussen Rasch
Mother : Helle Jørgensdatter
Married Maren Margrethe Pedersdatter
12-02-1702 Otterup Kirke, Otterup sogn, Odense amt
One party dead 1730
Children : 1701 Ane Rasmusdatter
1705 Peder Rasmussen
1708 Jeppe Rasmussen
1713 Erich Rasmussen
1714 Oluf Rasmussen
1717 Hans Rasmussen
Married Dorthe Knudsdatter
18-06-1730 Skeby
Children : 04-03-1730 Maren Rasmussen
1733 Kiersten Rasmussen
27-12-1735 Knud Rasmussen
21-02-1739 Anders Rasmussen
17-02-1742 Peder Rasmussen
05-07-1744 Karen Rasmusdatter
Maren Margrethe Pedersdatter
Sex : Female
Age : 54
Born : 1676
Died : 1730 Hessum, Skeby sogn, Odense amt
Buried : 20-02-1730 Skeby Kirke, Skeby sogn, Odense amt
Notes :
Maren Pedersdtr i Hessum 12 Jun 1730 pg I 10
HUSB: Rasmus Ibsen gmd
CH: Ane Rasmusdtr 29
Peder Rasmussen 25
Jeppe Rasmussen 21
Erik Rasmussen 17
Hans Rasmussen 13 ?guard: Knud Nielsen & Niels Olsen i Eskelund
[Ostrupgaard Gods (Nordfyen) probates; Book 1 1719-1807; film 50101]

Rasmus Hansen
Sex : Male
Died : 1722 Østrup
Buried : 01-03-1722 Østrup
Occupation : Gårdmand i Østrup
Married
Children : 1708 Mette Rasmusdatter
Rasmus Hansens Wife
Sex : Female
Died : 1748 Østrup
Buried : 02-12-1748 Østrup

Ole
Sex : Male
Born : Før 1617
Christened : Før 1617
Died : Eft 1637 Egense, Norup Sogn
Buried : Eft 1637 Norup
Children : 1637 Anders Olsen

Peder
Sex : Male
Born : Før 1622
Christened : Før 1622
Died : Eft 1642 Egense, Norup Sogn
Buried : Eft 1642 Norup
Children : Malene Pedersdatter
Jep Pedersen
Niels Pedersen
Peder Pedersen
Hans Pedersen
Anders Pedersen
Anne Pedersdatter
Kirsten Pedersdatter
1642 Dorothe Pedersdatter
Karen Pedersdatter

Jens PEDERSEN
Sex : Male
Born : 1642 Vellinge, Bederslev Sogn
Married 1664
Children : 01-1664 Peder JENSEN

Jens Pedersens Wife
Sex : Female
Born : 1644 Vellinge, Bederslev Sogn

Anders NIELSEN
Sex : Male
Age : 47
Born : 1633 Bederslev
Died : 02-05-1680
Married Barbera N. N.
Children : 09-12-1666 Karen Andersdatter
Barbera N. N.
Sex : Female
Age : 44
Born : 1644 Bederslev
Died : 02-08-1688

Niels Mortensen
Sex : Male
Age : 73
Born : 1632 Ørritslev, Skeby Sogn
Died : 1705 Eskelund, Hessum, Skeby Sogn
Buried : 26-08-1705 Skeby, Odense, Denmark
Occupation : Gårdmand i Hessum
Father : Morten
Mother :
Married Mette Hansdatter
08-01-1669 Otterup KB opslag 18 barn # 2
Children : 1670 Knud Nielsen
1673 Karen Nielsdatter
1676 Hans Nielsen
08-01-1680 Morten Nielsen Smed
1683 Christen Nielsen
Mette Hansdatter
Sex : Female
Age : 63
Born : 1641 Nislev, Otterup, Odense, Denmark
Died : 1704 Eskelund, Hessum, Skeby
Buried : 27-02-1704 Skeby, Odense, Denmark

Peder Hansen
Sex : Male
Age : 90
Born : 1609 Gerskov, Skeby Sogn
Died : 1699
Buried : 26-11-1699 Skeby
Occupation : Gårdmand i Gerskov
Married Anne Jensdatter
24-07-1672 Skeby
Children : 01-08-1672 Knud Pedersen
Anne Jensdatter
Sex : Female
Age : 54
Born : 1646 Gerskov, Skeby Sogn
Died : 1700

Peder Nielsen
Sex : Male
Age : 76
Born : 1642 Eskelund, Hessum, Skeby Sogn
Christened : 1642 Skeby
Died : 1718 Eskelund, Hessum, Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Buried : 14-02-1718 Skeby sogn i Lunde herred, Odense amt
Occupation : Gårdmand i Eskelund
Married Anne Andersen
03-12-1676 Lunde
Children : 01-11-1678 Maren Pedersdatter
1681 Niels Pedersen
1683 Anders Pedersen
1687 Hans Pedersen
Anne Andersen
Sex : Female
Age : 44
Born : 1655 Lunde
Christened : 22-07-1655 Lunde
Died : 1699 Eskelund, Hessum, Skeby Sogn
Buried : 20-08-1699 Skeby
Father : Anders Jørgensen
Mother : Jørgensens

Frederich Enevoldsen
Sex : Male
Age : 73
Born : 1624 Østrup
Died : 29-12-1697 Østrup
Buried : 1697 Østrup
Occupation : Gårdmand i Østrup
Free 1 : Begravet i Østrup
Notes :
Østrup KB 1697
“Dend Onsd. effter Juel var Frierich Enevoldsen begraffven, Aetas 73 Aar”
Father : Enevold
Mother :
Married Karen Pedersdatter
25-03-1670 Otterup KB opslag 18 barn # 2
Children : 1670 Maren Frederiksdatter
Omk 1672 Johan Frederiksen
Omk 1674 Adam Frederiksen
1677 Peder Frederiksen
Omk 1681 Kirsten Frederiksdatter
1683 Christoffer Frederiksen
1683 Jørgen Friedrich Ewald Frederiksen
1689 Ziffert Frederiksen
Karen Pedersdatter
Sex : Female
Age : 80
Born : 1643 Østrup
Christened : 1643
Died : 21-04-1723 Østrup
Buried : 1723
Free 1 : Begravet i Østrup
Notes :
Onsdagen d. 21. ejusdem (= april)
Karen Friderich Enevoldsens Ætat: 80 Aar

Jep Rasmussen Rasch
Sex : Male
Age : 63
Born : 1638 Hessum
Died : 1701 Hessum
Occupation : Gårdmand i Hessum
Father : Rasmus Jeppesen Rasch
Mother :
Married Helle Jørgensdatter
05-03-1665 Skleby
Children : 01-12-1665 Rasmus Ibsen
1667 Anne Ibsdatter
1669 Kirsten Ibsdatter
1671 Niels Ibsen
1672 Rasmus Ibsen
Helle Jørgensdatter
Sex : Female

Morten
Sex : Male
Born : Før 1612
Died : Eft 1632 Ørritslev, Skeby Sogn
Children : 1632 Niels Mortensen

Hans
Sex : Male
Born : Før 1621
Died : Eft 1641 Nislev, Otterup Sogn
Children : 1641 Mette Hansdatter

Anders Jørgensen
Sex : Male
Age : 74
Born : 1607 Lunde
Christened : 1607 Lunde
Died : 1681
Buried : 30-05-1681
Married Jørgensens wife
Children : 1655 Anne Andersen

Jørgensens Wife
Sex : Female
Born : 1627 Lunde
Christened : 1627 Lunde
Free 1 : Anders Jørgensens kone

Enevold
Sex : Male
Born : Før 1604
Died : Eft 1624 Østrup
Children : 1624 Frederich Enevoldsen

Rasmus Jeppesen Rasch
Sex : Male
Born : Før 1608
Died : Før 1678 Hessum, Skeby Sogn
Occupation : Gårdmand i Hessum
Children : 1638 Jep Rasmussen Rasch

 

Ellen Ursins (Knudsen) Stamtavle

Ellen Ursin
Sex : Female
Age : 83
Born : 06-09-1880 Oslo, Norge
Died : 13-02-1964 Gentofte sogn i Sokkelund herred, Københavns amt
Buried : 1964 Hasmark
Father : Karl Oluf Ursin
Mother : Clara Breuning Storm
Married Martin Hans Christian Knudsen
Children : 14-09-1905 Else Knudsen
1907 Inge M. Knudsen
11-09-1908 Jørgen Knudsen
Poul Knudsen
16-10-1912 Helge Knudsen

Karl Oluf Ursin
Sex : Male
Age : 72
Born : 1846 Ullensaker
Died : 1918 Oslo
Occupation : Fabrikant
Father : Niels Christiensen Ursin
Mother : Marthe Stanger
Married Clara Breuning Storm
Children : 06-09-1880 Ellen Ursin
1888 Marthe Ursin
1892 Inger Ursin
Clara Breuning Storm
Sex : Female
Age : 55
Born : 1848
Died : 1903

Niels Christiensen Ursin
Sex : Male
Age : 62
Born : 1800
Died : 18-10-1862 Akershus Norge
Occupation : Organist i Utlansaker
Notes :
TO BYGDEMUSIKERE PA ROMERIKE
Av Hans Kvcerner
Med bygdemusikere menes de som i spissen for sitt kapell i sin tid
((oppvartet)) med musikk ved festlige anledninger rundt om i bygdene,
og som selv skrev dansemelodiene og arrangerte dem for sitt kapell.
De fortjener a minnes av mange grunner.
I var tid s t ~ t evri ofte pa ordet trivsel. Trivsel i bygda, pa arbeidsplassen,
trivsel i bomilj~. Den gangen de gamle bygdemusikere virket, fra
ca. 1750 til ca. 1900, tok ikke samfunnet seg sa mye av trivselproblemene.
Ville ungdom, og eldre med, skape litt fest og avkobling, matte de
ta saken i sin egen hand. I den forbindelse spilte de gamle bygdemusikere
en viktig rolle. De bidrog med sin musikk i h0g grad til fest og h~gtid.
Og det er ikke mange steder i vart land som har hatt sa mange navnspurte
musikere som Romerike. Deres virksomhet faller i en tid da kravene
gikk ut pa nyere musikk, den man kunne kalle ((selskapsmusikken)).
Den krevet flere instrumenter samlet i et kapell. Tidens danser var
menuett, feier, fandango, polonaise, og de nyere danser fra 1830-arene,
nemlig masurka, galopp, reinlender – og fmst og fremst vals.
I Ullensaker m ~ t e vr i to av de fornemste navn blant Romeriks-musikere:
Niels Ursin og Hans Schelle.
Niels Ursin tilhmte en meget musikkbegavet ztt. Medlemmer av slekten
virket som organister i Ullensaker i fire generasjoner. Slekten stammer
fra byen Stege i Danmark. En av familien, Niels Akselson Ursin var
degn og rektor. Hans familienavn var egentlig Bjmn, men han tok navnet
Ursin, som er det latinske navnet pa Bjmn. Hans s0nn Lars Ursin f.
1699, kom som handverkssvenn til Kristiania, men ble senere klokker i
Eidsvoll. Han etterlot seg flere barn, deriblant Niels Larsen Ursin, som
ble den forste organist i Ullensaker kirke. Han tiltradte 1769. Hans
etterkommere i 3. ledd virket deretter som organister i samme kirke, og
satte betydelige spor etter seg, iszr Niels Christiansen Ursin. Han har
med sine komposisjoner satt seg et varig minne.

Som sine forgjengere i organiststillingen, «oppvartet» han med
musikk ved festlige anledninger, og til det bruket skrev han en betydelig
mengde fest- og dansemusikk, som han fremfmte med sitt kapell.
Han var en stor musikk-begavelse, og hans spill skal ha vzrt szrdeles
pent og ferlelsesfullt. Foruten å vaere en dyktig organist, var han en meget
ansett fiolinist, og for~vr ige n i vide kretser velkjent musiker. Han
drev undervisning bade i orgel og fiolin, og flere av hans elever ble senere
h ~ y tan sette musikere, blant dem den kjente fiolinist Gudbrand
B ~ h ns,o m blant annet spilte i Johan Svendsen’s strykekvartett.
Ursins kapell bestod av to fioliner, klarinett og bass. Det var kjent
over hele Romerike og meget etterspurt. Hans komposisjoner er melodi-
0se og av et rikt musikalsk innhold. Det kan ikke vzre tvil om at hans
musikk har bidratt meget til A utbre sansen for god dansemusikk i bygdene.
Hans festlige «Fandango» i D-dur var i saerlig grad yndet. Den har da
ogsa et overordentlig innsmigrende valseparti. En annen i~refallendeo g
charmerende komposisjon er hans vals i A-dur. Den var kjent over hele
astlandet, likeledes hans «Storvals», ogsa i den glade og lyse A-dur.
«Galoppaden» i E-dur skapte uten tvil fest og h0g stemning, og hans
«Feier» i B-dur la nok heller ingen demper på festen. En stor del av hans
komposisjoner er oppbevart i Norsk Musikk-samling i manuskript, og
et par hefter er trykt.
Niels Ursin bodde på og drev garden Enger, som han overtok etter sin
far i 1827. Garden var en del av Lille Frogner, som etter hvert ble oppstykket.
Ved k j ~ apv jord fra naboeiendommer utvidet han garden betydelig.
Hans kone Marte Hansdtr. var fra Stanger. De hadde 8 barn, og
3 av dem ble kjente musikere.
Det var Fredrik, f. 1825 som var en fremragende fiolinist. Hans s~ster
Anne Dortea f. 1836 og broren Martin f. 1842 ble begge kjente pianister.
PA Enger hadde Martin sitt eget «spill-hus». Det var en liten t~mmerhytte
som ble benyttet som velse ses lokale», men som nok ofte ble forvandlet
til «konsertlokale». Den la idyllisk til pa en liten forhoyning,
omgitt av gamle bj~rketrax.
Fra 1850-Arene og utover vokste forenings-virksomheten frem i Ullensaker,
og Niels Ursin tok del ogsa i den, blant annet i avholdsforeningen.
I 1852 s ~ k t dee nne foreningen ved sin formann Niels Ursin, formannskapet
om 40 spd. til et fond til utgivelse av avholds-skrifter. Det er bemerkelsesverdi
at de 3 mest kjente bygdemusikere pa Romerike, nemlig
Ursin og Schelle i Ullensaker og Ole Bjercke i Eidsvoll, alle var avholds-
Niels Ursin, Vals nr. I .
menn. Og det var i en tid da det var tillatt A brenne brennevin for alle og
enhver.
I 1840-årene ble Ursin ansatt som sanglaerer ved skolene i Ullensaker

Det var scerlig to ting han hadde som oppgave; å k r e elevene sanger
med tanke på sangen i kirken, og å k r e «skolemestrene» bruken av
salmodikon.
Ved siden av sine mange gjmemål, deltok Ursin også i politikken.
I årene 1846 og 1847 ble han valgt til viseordfmer i Ullensaker. I nyere
tid er han blitt hedret med et veinavn på tettstedet Jessheim.
Ursin som ble f ~ dåtr 1800, d ~ d ie 1 862, bare 12 dager etter sin hustru.
Ved hans begravelse som foregikk 23. oktober under stor deltagelse,
var også f r amm~ t2t . Brigades Musikk-korps, som spilte ved s~rgetoget
og ved graven.
Han var den siste i cetten Ursin’s rekke av organister ansatt i Ullensaker.
Deres virke strakte seg over et tidsrom av 130 år.
Ursin’s arvtager var hans elev HANS SCHELLE

Blant de ting som er samlet med tanke på å anbringes i et Ullensaker
Bygdemuseum finnes en notetavle som har tilhart Niels Ursin. Den er til
A stilles pa bordet, og kan vendes slik at det kan skrives pa begge sider.
Den er gitt til det kommende museum av Hans Schelles sann, Knut Ihle
som etterfulgte sin far som organist i Ullensaker kirke. Tavlen ble i sin
tid forzrt Hans Schelle av Niels Ursins som, pianisten Martin Ursin. PA
omslaget star det folgende:
Til organist H. Schelle
min faders begavede elev og verdige Etterfolger som Dansekomponist til
venlig Erindring om hyggelige gamle Dage.
fra Martin Ursin
august 1903.

P.S. Hans Martin Nielsen Ursin var en broder til Karl Oluf Ursin

Father : Christian Nielsen Ursin
Mother : Marthe Frogner
Married Marthe Stanger
Children : 1846 Karl Oluf Ursin
Marthe Stanger
Sex : Female
Age : 60
Born : 1802
Died : 1862

Christian Nielsen Ursin
Sex : Male
Age : 52
Born : 1777
Died : 1829
Occupation : musiker og organist i Ullensaker
Father : Niels Larsen Ursin
Mother :
Married Marthe Frogner
Children : 1800 Niels Christiensen Ursin
Christopher Christensen Ursin
Marthe Frogner
Sex : Female
Age : ?
Free 1 : Af slægten Bogstad (Lang anerække i Norge)

Niels Larsen Ursin
Sex : Male
Age : 69
Born : 1728
Died : 1797
Occupation : Organist i Ullendsaker (tiltrådt 1769)
Father : Lars Nielsen Ursin
Mother : Cathrine Mortensdatter
Children : 1777 Christian Nielsen Ursin

Lars Nielsen Ursin
Sex : Male
Age : 64
Born : 07-10-1698 Korsør
Died : 1763 Aidsvold, Norge
Occupation : Klokker i Aidsvoll
Notes :
Rejser , som den første i slægten, til Norge og arbejder som håndværker i Kristiania, deefter får han stillingen som klokker i Aidsvolll, Han har lært dette håndværk hos sin far der var klokker i Stege, Møen, Danmark
Father : Niels Axelsen Ursin
Mother : Marie Maren Jacobsdatter
Married Cathrine Mortensdatter
Children : 1728 Niels Larsen Ursin
Cathrine Mortensdatter
Sex : Female
Age : ?

Niels Axelsen Ursin
Sex : Male
Age : 69
Born : 1654 Børglum, Børglum, Hjørring


mens hyggelige klokker

longines kvarts ure priser
orologi di replica per gli uomini
unikke herre ure
digitala klockor för män

Blogg

11 Sep

Bestikk til b

Kristina Andersen

blogg.no