PE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> store ure til mænd Ure, Ringe og Vielsesringe i Nykøbing Mors | Kendte mærker - Clock Huset

Ure, Ringe og Vielsesringe i Nykøbing Mors | Kendte mærker - Clock Huset store ure til mænd

​Ure & Smykker

​Her hos Clock Huset har vi et bredt udvalg af smykker af guld, mærkevare armbåndsure og meget mere. Her får du hurtig levering til priser, som ligger langt under dem, din lokale smykkeforretning eller urmager kan sælge til. Vi har også det smykke eller ur, du gerne vil have.

Ure​

​Vi fører ure fra brands som blandt andet Tommy Hilfiger, Boss og Dolce & Gabbana

Se vores sortiement​

Smykker​

Vi sælger smykker fra serier som Troldekugler, Spinning Jewelry og Stenform

Se vores sortiement​

Tilbud​

идеальная реплика часыv class="Module-47 Textarea">

Vi har altid forskellige smykker og ure på tilbud. Se dem her på hjemmesiden.

Se vores sortiement​


store ure til mænd

breitling superocean erfgoed
tienda cartier
كارتير، الماس، واتش

Aeroflex 3900 Series Option Manual

Digital radio test set.
Hide thumbs
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
3900 Series
Digital Radio Test Set
TETRA Option Manual
1002-4401-3P0
Issue-4
Previous page
Next page
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

   Related Manuals for Aeroflex 3900 Series

 • Test Equipment Aeroflex 3500 Operation Manual
  Communications test set (293 pages)
 • Test Equipment Aeroflex PSD60-2R Operation Manual
  Fuel quantity test set (22 pages)
 • Test Equipment Aeroflex IFR 4000 Operation Manual
  Nav/comm test set (135 pages)
 • Test Equipment Aeroflex PSD60-1AF Operation Manual
  Fuel quantity systems test set (16 pages)

   Summary of Contents for Aeroflex 3900 Series

 • Page 1

  3900 Series Digital Radio Test Set TETRA Option Manual 1002-4401-3P0 Issue-4...

 • Page 2: Table Of Contents

  3900 Series Digital Radio Test Set TETRA Option Manual P UB LIS HE D BY Aer ofle x CO P YR IG HT © Aer ofle x 2006 All rig hts r eserved . No part of this publicat ion may be r epr oduced, stor ed in a r etr ieval syst em, or tr ansmitte d in any f orm or by any means, elect roni c, mechan ical, photo co pying, recor ding or other wi se wit hout the pri or p ermission of the p ublisher .

 • Page 3

  Pre f ace A b ou t th i s M an u a l This ma nual d escribe s the use an d appl ication s of the 3900 T ETR A Syste ms. R efe r t o th e 3900 Ser ies Oper atio n Manua l for inf ormat ion o n use and o perat ion o f t he Te st S et.

 • Page 4

  Pre fac e T HI S P AG E IN TEN TI ON AL LY L EFT BLA N K.

 • Page 5

  Contents M a n u al L a yo u t Pr e fa ce Chapter 1 TETRA - General Informat ion G e n e r a l i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e 3 9 0 0 T E T R A f e a t u r e s a n d c a p a b i l it i e s . Chapter 2 Common TETR A Operat io n I n f o r m a t i o n o n f ea t u r e s c o m m o n t o a l l T E T R A s y s t e m s .

 • Page 6

  C o n t e n t s THI S PA GE IN TE NT IO NA LLY LEF T B LAN K.

 • Page 7: Table Of Contents

  T a b l e o f C o n t e n t s Chapter 1 TETRA - General Information In t ro d u c t ion ..........1-1 TET RA MS Syste m .

 • Page 8: Table Of Contents

  T a b l e o f C o n t e n t s Chapter 2 Common TETRA Operation Ac c es si ng TE TR A S ys t e ms ....... . . 2-1 TE TR A Sy s t em T ile Com pos iti on .

 • Page 9: Table Of Contents

  T a b l e o f C o n t e n t s Chapter 3 TETRA MS AutoTest Commands Int ro d uc t ion ..........3-1 S et t i n gs Com ma n ds f or G en er a l Us e/ In it i al iz a t io n .

 • Page 10: Table Of Contents

  T a b l e o f C o n t e n t s Chapter 4 Common TETRA Configuration Tiles Com mon TE TR A Co nfig ur ati on Til e s ......4-1 C han ne l Pl a n s Co nfig ur ati on Til e .

 • Page 11: Table Of Contents

  T a b l e o f C o n t e n t s Chapter 5 TETRA MS System Int ro d uc t ion ..........5-1 C onten ts .

 • Page 12: Table Of Contents

  T a b l e o f C o n t e n t s C h ap te r 5 ( co n t ) Ne ig hbor C e ll B roa dc a st, C el l Sel e ct i on, C el l Re -s el ec ti on a nd C al l Re st o ra t i on 5-59 Con figur atio n for C ell Re- selectio n Test s .

 • Page 13: Table Of Contents

  T a b l e o f C o n t e n t s Chapter 7 TETRA BS System Int ro d uc t ion ..........7-1 TE TR A BS D is p l ay L ay out .

 • Page 14: Table Of Contents

  T a b l e o f C o n t e n t s Chapter 9 TETRA DM System Int ro d uc t ion ..........9-1 TE TR A DM Dis pl ay Lay ou t .

 • Page 15

  Chapter 1 TETRA - General Information I n tr o d u c ti o n 3900 TET RA Syst ems pr ovide f eatur es f or testin g TE TR A T runked Mobile Ra dios and TE TRA B ase St ations.

 • Page 16

  T E T R A G e n e r a l I n f o r ma t i o n T E T R A M S S y ste m The TET RA MS System provid es th e fol lowi ng te st capa biliti es: Bas e s tat ion s im ul ation (M C CH , T CH /S , F AC CH ).

 • Page 17: Ca Pabilit Ie:

  T E T R A G e n e r a l I n f o r ma t i o n TE TRA BS T1 Sy s tem The TET RA BS T1 Syst em pr ovides t he f ollow ing t est ca pabilit ies: Base stat ion id entif ication (MC C, MNC , BC C) .

 • Page 18: Rece Iver Tests

  T E T R A G e n e r a l I n f o r ma t i o n Re ce iv e r Te st s The signal gener ator w ithin the Test Set pro duces t he f ollow ing sig nals: S i m u l a t e d b a s e s t a t i o n M a i n C o n t r o l C h a n n e l ( M C C H ) S i m u l a t e d b a s e s t a t i o n T r a f f i c C h a n n e l ( T C H ) T 1 T e s t S i g n a l s T y p e s 1 , 2 , 3 , 4 , 1 5 a n d 1 7 a s d e f i n e d in E N 3 0 0 3 9 4- 1 f o r m o b i l e...

 • Page 19

  T E T R A G e n e r a l I n f o r ma t i o n RF Co nne ct i ons P r i o r t o t e s t i n g , c o n n e c t t h e 3 9 0 0 a n d t h e e q u i p m e n t u n d er t e s t w i t h a s u i t a b l e R F c a b l e . R e f e r t o t h e 3 9 0 0 S e r i e s O p e r a t i o n M a n u a l , T e s t S e t u p i n C h ap t e r 1 , t o id e n t i f y t h e a p p r o p r i a t e R F c o n n e c t o r s ( T/R C onnecto...

 • Page 20

  T E T R A G e n e r a l I n f o r ma t i o n T HI S P AG E IN TEN TI ON AL LY L EFT BLA N K.

 • Page 21

  Chapter 2 C o m m o n T E TR A Op er at i on A cc es si n g T E T R A S ys te m s TET RA S y st ems ar e accessed fr om the CO NFIG men u. To se lect o ne of the TE TRA syste ms: Pr ess th e C ON FIG key on the 3 900 t o access the C O NF IG Flo ating menu.

 • Page 22

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n A fte r a TET RA S yst em is se lected the Test Set loads the TET RA Syst em, con figur ed t o th e last used sett ings.

 • Page 23: Spe Ct Rum Analyzer

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n Ma n u al - T i l ed M an u a l - T i l e d D i s p l a y M o d e a l l o w s a c c e s s t o T E S T m o d e f u n c t i o n s . T i l e c o n f i g u r a t i o n v a r i e s a c co r d i ng t o t h e T E T R A s y s t e m s e l e c t e d .

 • Page 24: Common Sof T Key

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n S et t i n g t h e M a rk e rs T o s e t t h e p o s i t i o n o f M k r 1 o r M k r 2 , m o v e t h e f o c u s t o t h e M k r 1 o r M k r 2 bo x . U s e t h e R ota ry Con tro l Kn ob t o i n c r e m e n t o r d e cr e m e n t t h e s y m b o l v a l u e o r e n t e r a n e w s y m b o l v a l u e u s i n g...

 • Page 25

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n C h an n el P l a ns To t est a mobile tha t is designed to use a standar d T ETR A Cha nnel P lans, select the mobile’s Cha nnel Plan fr om th e C hannel Plan Tile .

 • Page 26: Expla Nation Of Cha Nnel P Lans

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n Ex p l ana t i o n o f C h a n n e l P l ans The Cha nnel P lan ma ps the uplin k (MS Tx) fr equency and t he d ownli nk (MS R x) f requ ency to a Cha nnel Nu mb er.

 • Page 27: Impor Ting Cha Nnel Plans

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n Some TET RA r adios ha ve fle x ible R F archit ectur e and ar e capabl e of sett ing t heir rece iver a nd tr ansmitte r f requ encies in depende ntly a t an y fr equency w ith in t heir suppor ted fre quency r ange, sometimes over a n exte nded r ange covering more than one C hann el Pl an, e .g.

 • Page 28: Cha Nnel Block P Ar Ameter S

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n Du p le x S pa ci ng ( S ys I n f o) S p e c i f i e s t h e s e p a r a t i o n b e t w e e n t h e d o w n l i n k ( m o b i l e R x ) f r e q u e n c y a n d t h e u p l i n k ( m o b i l e T x ) f r e q u e n cy , r a n g e 0 t o 7 .

 • Page 29

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n Lowe s t C h a nne l Down li nk Fre que nc y T h i s p a r a m e t e r e s t a b l i s h e s t h e m a p p i n g b e t w e e n C h a n n e l N u m b e r s a n d f r e q u e n c i e s f o r a N e w C h a n n e l P l a n .

 • Page 30

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n A T E T R A sy s t e m m a y h a v e g a p s i n i t s a l l o c a t i o n o f f r e q u e n c y c h a n n e l s r a t h e r t h a n b e in g a l l o c a t e d a s a c o n t i g uo u s b l o c k o f s p e c t r u m , b u t a s e p a r a t e ch a n n e l b l o ck d o e s n o t n e ed t o b e d e f i n e d i f t h e C h a n n e l N um b e r i n g in c l u d e s t h e n o n - a l l o c a t e d c h a n n e l s .

 • Page 31

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n N e w C h a n n e l P l an E xa m p l es R e f e r t o t h e e x a m p l e s e q u en c e s b e l o w t o c o n f i g u r e t h r ee u s e r d e f i n e d C h a n n e l P l a n s. E xa mp le 1 The fir st exampl e sets up a TET RA 380 -400 -6.

 • Page 32

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n E xa mp le 2 The second e xample set s up the sa me C hannel Plan based on t he T ETR A 380-4 00 +1 2.5 Chan nel Pla n.

 • Page 33

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n E xa mp le 3 The thir d exampl e sets up a 460 MH z C hanne l Pl an w ith 7 MH z duple x spacing wit h r everse oper ation .

 • Page 34

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n Ch a n n el P l an Di sp la y E x am p le s F i g . 2 - 8 s h o w s a n e w C h a n n e l P l an T i l e r e a d y t o b e c r e a t e d b y s e t t i n g t h e f i e l d s t o t h e r e q u i r e d s e t t i n g s a n d e n t e r i n g t h e n e w C h a n n e l P l a n n a m e .

 • Page 35

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n F i g . 2 - 9 sh o w s t h e s a m e C h a n n e l P l a n T i l e r e a d y t o b e e d i t e d . E d i t i n g t h e C h a n n e l P l a n m ai n t a i ns t h e n a m e , b u t t h e o r i g i n a l C h a n n e l P l a n c o n f i g u r a t i o n i s l o s t .

 • Page 36

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n D at a D i s p l ay M od e Dat a D isplay mode is opened fr om the TE ST float ing men u. To se lect D ata Di splay mode : Pr ess th e TE ST Key once or t wice, depe nding on cur rent ope rati ng mode.

 • Page 37

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n C a p t u r i n g D at a D i spl a ys The top part of the Tile displays d emodulat ed bu rst data; the low er part displ ays the same da ta follo wing de- scramblin g and channel decodi ng.

 • Page 38: Dat A D Isplay File Format

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n Da ta Di s p l ay F il e F orm a t [S ave A s] a llows capt ured data to be saved to t he T est Set as a csv o r txt file. The sa ved f ile ca n be expor ted vi a th e U tilit ies Fi le Manag ement featu re.

 • Page 39

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n TXT Fi le E xamp le: = == = = = = = == = = = = == = = = = = == = = = = == = = = = = == = = = = == = = = = = == = = = = == = = = = == = = = = = == = = = = == = = = = = = C o u n t = 1 M ul t i F r a m e = 3 1 F r a m e = 1...

 • Page 40

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n C S V F i l e F o r m a t C S V f i l e s a r e d i s p l a y e d i n t h e f o l l o w i n g f o r m a t : T e s t _ m o d e , M N , F N , T N , S S N , R e l - t i m e ( m s ) , T S , R A M P _ U P , R A M P _ D O W N , N U M _ B I T S , R A W _ D A T A w h e r e : t e s t _ m o d e =...

 • Page 41

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n D e m o d u l at e d B u r s t D a t a T y p e s D i s p l a y e d I n d i c a t i o n F u l l T i t l e a n d C o m me n t s B l o c k s a n d B i t s...

 • Page 42

  C o m m o n T E T R A O p e r a t i o n T HI S P AG E IN TEN TI ON AL LY L EFT BLA N K. 2-22...

 • Page 43

  Chapter 3 TETRA MS AutoTe st Comma nds I n tr o d u c ti o n This chapter descr ibes t he A utoT est co mm an ds th at can be u s ed in conjunct ion w ith the TE TRA MS Syste m.

 • Page 44

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s F i xe d P a r am et er s The large major ity o f TE TR A MS par amete rs ar e con trol led by the Aut oTest prog rammer . How ever, wit hin Auto Test, the foll owin g par ameter s have fixed values: P a r a m e t e r F i x e d V a l u e...

 • Page 45

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s R e m o t e C o m m an d T es ts Po we r L ev el T es ts te s t_ p o w e r _ le v e l_ a v g te s t_ p o w e r _ le v e l_ m a x te s t_ p o w e r _ le v e l_ m i n...

 • Page 46

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Po we r P r o fi l e T e s ts te s t_ p o w e r _ p r o fi l e S ummar y T h e t e s t _ p o w e r _ p r o f i l e c o m m a n d c h e c k s t h e c o n f o r m a n c e o f t h e m o b i l e ’...

 • Page 47

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Bu rst Timin g T e sts test_b urst_timing _avg test_bu rst_timing _wc Sum mary T h e t e s t _ b u r s t _ t i m i n g c o m m a n ds m e a s u r e t h e s y m b o l t i m i n g o f t h e b u r s t s f r o m t h e m o b i l e , m ea s u r e d w i t h r e sp e c t t o t h e s i g n a l t r a n s m i t t e d b y t h e T e s t S e t .

 • Page 48

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s F r eq u e n c y E r ror T e st s test_freq _error_a vg test_freq_ error_w c Sum mary T h e t e s t _ f r e q _ e r r o r c o m m an d s d e t e r m i n e t h e a c c u r a c y o f t h e r a d i o f r e q u en c y t r a n s m i t t e d...

 • Page 49

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Ve c t o r Er r o r R M S T es t s test_v ector_e rro r_rms_av g test_ve ctor_erro r_ rms _max Sum mary T h e t e s t _ v e c t o r _ e r r o r _ r m s co m m a n d s m e a s u r e t h e v e c t or e r r o r o f t h e r e c e i v e d s y m b ol s...

 • Page 50

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Ve c to r Er r o r Pe a k T e sts test_v ector_e rro r_pea k_av g test_ve ctor_erro r_ peak _max Sum mary T h e t e s t _ v e c t o r _ e r r o r _ p e a k_ x x x c o m m a n d s m e a s u r e t h e v e c t o r e r r o r o f t h e r e c e i ve d...

 • Page 51

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s R e si d u a l C a r r ie r T es t s test_res id ual_c arrie r_avg test_res id ual_ca rrie r_ ma x Sum mary T h e t e s t _ r e s i d u a l _ c a r r i e r co m m a n d s d e t e r m i n e t h e m a g n i t u d e o f t h e o f f s et r e q u i r e d t o...

 • Page 52

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Rx M ea s - BE R Te sts test_rx_ me as_be r <rf gen lev el> [clas s0] [c lass1] [class 2] Sum mary T h e t e s t _ r x _ m e a s _b e r c o m m a n d s c h e c k t h e m o b i l e r e c e i v e r ' s b i t e r r o r r a t e f o r C l a ss 0 , a n d / o r C l a ss 1 a n d / o r C l a s s 2 b i t s a t t h e R F g e n e r a t o r l e v e l s p e c i f ie d .

 • Page 53

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Res ult s I f t e s t c o m p l e t e s … E x a m p l e R x B ER , C H 964/ 3 R CA RF Gen L ev -1 15.0 dBm R e s u l t s o f (...

 • Page 54

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Rx M ea s - RBE R Te st s test_rx_ me as_rb er <rf gen le vel> [mer] [class0 ] [class 1] S ummar y T h e t e s t _ r x _ m e a s _r b e r c o m m a n d c h e c k s t h e m o b i l e r e c e i v e r ' s r es i d u a l b i t er r o r r a t e f o r M E R a n d / o r C l a s s 0 a n d / o r C l a s s 1 b i t s .

 • Page 55

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s R esul ts I f t e s t c o m p l e t e s … E x a m p l e R x R BE R, CH 96 4/3 PLxx - 115.

 • Page 56

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s R e g is t r a t i o n T es t test_reg istratio n [te st_mode] S ummar y T h e t e s t _ r e g i s t r a t i o n c o m m a n d c h e c k s t h e a b i l i t y o f t h e m o b i l e t o R e g i s t e r ( I T S I A t t a c h ) a t P o w e r o n .

 • Page 57

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s R elat ed Scr ipt C omman ds ( cont ) C o m m a n d P a r a m e t e r s D e f a u l t E q u i v a l e n t T i l e...

 • Page 58

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Pl a ce Cal l s F r o m 3 90 0 T e st test_tes ts et_call <ty pe> [chec k | n oche ck] Sum mary T h e t e s t _ t e s t s e t _ c a l l c o m m a n d c h e c k s t h e a b i li t y of t h e m o b i l e t o r e c e i v e a c a l l f r o m a B a se S t a t i o n .

 • Page 59

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Res ult s I f t e s t c o m p l e t e s . . . E x a m p l e Within limits T est S et Call , G R OU P CH 964 /3 P L04...

 • Page 60

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Pl a ce C al l s F r o m Mo b i l e T e s t test_mobile_c all <type >...

 • Page 61

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s C a ll C l ea r d o w n F r o m 3 90 0 T e s t test_testse t_clear Sum mary T h e t e s t _ t e s t s e t _ c le a r c o m m a n d c h e c k s t h e a b i l it y o f t he m o b i l e t o e n d a c a l l o n i n s t r u c t i o n...

 • Page 62

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s C a ll C l ea r d o w n F r o m M o b il e T es t test_mob ile_ clear Sum mary T h e t e s t _ m o b i l e _ cl e a r co m m a n d c h e c k s t h e a b i l i t y o f t h e m o b i l e t o e n d a c a l l .

 • Page 63

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s D e re g i st r at i o n T e st test_d eregistration Sum mary T h e t e s t _ d e r e g i s t r a t i o n c o m m a n d c h e c k s t h e a b il i t y o f t h e m o b i l e t o d e r e g i s t e r f r o m a b a s e s t a t i o n a f t e r r e c e i v i n g t h e a p p r o p r i a t e i n s t r u c t i o n .

 • Page 64

  T E T R A M S A u t o T e s t C o m ma n d s Sp ee ch Q u al i t y / T o n e / S i l en c e T e st test_a udio <type>...

 • Page 65

  Chapter 4 C o m m o n T E TR A C on f i gu r a ti o n T il es C o m m o n T E T R A C o n fi g u r a ti o n T i l e s TET RA MS and BS Syste ms use C onfi gurat ion Tiles t hat contai n TE TR A B ase S tat ion an d Mobil e para m eter s.

 • Page 66

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s C h a n n el P l an s C on f i g u r at i o n T i l e F i g .

 • Page 67: P Rede Fined Ch Annel Plans

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s TETRA BS and BS T1 Con figur ing Chan nel P lans f or TET RA BS an d BS T1 is simil ar t o conf igur ing t hose f or TET RA MS, wit h t he f ollow ing n oted exception s: T h e T e s t S e t R F A n a l yz e r f r e q u e n c y m u s t be s e t t o m a t c h t h e f r e q u e n c y o f t h e b a s e s t a t i o n t r a n s m i t t e r .

 • Page 68: Tet Ra Ms T1 System Id & Access P Aramet Ers Con Figur Ation Tile

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Mobi le N etw or k Cod e ( MN C ) S e t s t h e M N C s e n t t o t h e m o b i l e i n t h e B r o a d c a s t S y n c h r o n i z a t i o n I n f o r m a t i o n.

 • Page 69

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s T E T R A B S S y ste m ID C o n f i g u r at io n T i l e Con figur ing S ystem ID P aramet ers f or T ETR A B S i s similar to conf iguri ng tho se for TE TRA MS, wit h the follo wing note d except ions: T E T R A B S i s l i m i t ed t o B a s e S t a t i o n I d e n t i t y P a r a m e t e r s.

 • Page 70

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s M ob i l e P ar a m et er s C on f i g u r at i o n T i l e The Mobile Par ameter s Tile allow s cha nges t o be made t o th e mobile rad ios’s S SI, GSS I, Pow er Cl ass and Receive r C lass.

 • Page 71

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s R ec ei v er C la s s T h e R e c e i v e r C l a ss o f t h e m o b i le i n d ic a t e s t h e m o b i l e ’ s r e c e i v e r s e n s i t i v i t y . T h e R e ce i v e r C l a s s s e t t i n g i s u s e d b y t h e T e s t S e t t o d e t e r m i n e t h e l i m i t s u s e d f o r R x B E R / R B E R / M E R M ea s u r e m e n t s .

 • Page 72

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s C a ll T yp e P ar a me t e r s T he fo llow ing t ables sh ow the Call Type para me ters for each call t ype, wit h the def ault values a nd availab le r anges, or pre- confi gured values wher e a pprop riat e.

 • Page 73

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Us e r De f in ed U s e r D e f i n e d c a l l t y p e s a l l ow a c a l l t y p e t o b e s e t up f o r s p e c i f i c r e q u i r e m e n t s . A v a i l a b l e p a r a m e t e r s a r e : P a r a m e t e r D e f a u l t s o r...

 • Page 74

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Quasi- tr ansm issio n M ob i l e i s a l l o w e d t o s t a y o n t h e T r a f f i c C h a n n e l, w h i c h b e c o m e s a n F A C C H , b u t r e t u r n s t o M C C H w h e n t h e Q u a s i - T r a n sm i s s i o n T r u n k i n g ( Q T T ) h a n g t im e r e x p i r e s .

 • Page 75

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Co nti nuou s Mode W h e n t h e P T T b u t t o n o f t h e m o b i l e u n d e r t e s t i s r e l e a s e d , t h e T e s t S e t i m m ed i a t e ly s i m u l a t e s a n o t h e r u s e r t a l k i n g f o r a n i n de f i n i t e l e n g t h o f t i m e .

 • Page 76

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s T e st S et C a l l A b o r t Mo d e W h e n a H o o k S i g n a l i n g C a l l i s s e t u p f r o m t h e T e s t S e t t o t h e m o b i l e , t h e m o b i l e e n t e r s t h e A l e r t i n g S t a t e a n d t h e T e s t S e t w a i t s f o r t h e u s e r t o a n s w e r t h e c a l l o n t h e m o b i l e .

 • Page 77

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s M es sa ge s Co n f i g u r at i o n T i l e The Messages C onf igur ation Tile is con figur ed to mee t t he r equir ements of the message type to b e used for test ing.

 • Page 78

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s SD S T y p e 1 , 2 & 3 M e ss ag es C o n f i g u r at io n T i l e F i g .

 • Page 79

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s SD S T y p e 4 M es sa g e s C o n f igu ra t i o n T i l e Ther e ar e f our diff erent S DS Type 4 sub types which are selecte d fr om t he Message Type drop -dow n menu.

 • Page 80

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Te x t C odi ng S e l e c t s i f t h e t e xt m e s s a g e i s s e n t t o t h e m o b i l e i n s t a n d a r d 8- b i t T E T R A c o m p a t i b l e t e x t c o d in g o r 7 - b i t G S M c o m p a t i b l e t e x t c o d i n g .

 • Page 81

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Ty pe 4 Sim p l e Te xt Me s sa ge s C onfi gurat i on Ti le Use Type 4 S imple T ext Message s to send a text message to a mobile that does not suppor t S DS Tra nsport Layer ( SD S- TL) prot ocol o pera tions.

 • Page 82

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s [ S et M es s ag e T o] S oft Ke y O p e n s a s o f t ke y s u b - m e n u t h a t s e l e c t s f r om t h e f o l l o w i n g p r e - d e f i n e d m es s a g e s : [Lo ng Def ault Mess age] T h i s S D S t y p e 4 s i m p le t e x t m e s s a g e w a s s e n t b y t h e T e s t S e t a n d is o n e hu n d r e d a n d...

 • Page 83

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s [ S et M es s ag e T o] S oft Ke y O p e n s a s o f t ke y s u b - m e n u t h a t s e l e c t s f r om t h e f o l l o w i n g p r e - d e f i n e d m es s a g e s : [Lo ng Def ault Mess age] 8 2 0 2 0 1 0 1 5 4 6 8 69 7 3 2 0 5 3 4 4 5 3 2 0 7 4 7 9 7 0 6 5 2 0 3 4 2 0 6 D 6 5 7 3 7 3 6 1 6 7 6 5 2 0 6 9 6 E 2 0 6 8 6 5 7 8 2 C 2 0 7 7...

 • Page 84

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s T y p e 4 O t h er S D S - T L Me s sa g e C o n f i g u r a t i o n T i l e U s e T y p e 4 O t h e r S D S - T L m e ss a g e s t o d e f i n e c u s t o m a p p l i c a t i o n d a t a c o n t e n t , b u t u se t h e T e s t S e t t o h a n d l e t h e S D S T r a n s p o r t L a y e r ( S D S - T L ) p r o t o c o l p r oc e s s e s .

 • Page 85

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Ca ll in g P a r t y E S N A n E S N i s r eq u i r e d w h e n t h e T e s t S e t s i m u l a t e s a n S D S M e s s a g e m a d e t o a m o b i l e t h r o u g h a P S T N G a t e w a y ( e .

 • Page 86

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s N e i g h b o r Ce l l I n f o C on f i g u r at i o n T i l e The 3900 su pport s N eighbo r C ell Bro adcast functi on w h ich i s used to in form the mobile about base stat ions in cells a djoining the cell cu rr ently se rving the mobile.

 • Page 87

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Base Ser vices S ystem I nfor m ation para m eter s, inclu ding defaul t set tings and ava ilable optio ns, ar e show n in the follow ing table : P a r a m e t e r D e f a u l t...

 • Page 88

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Ci rc ui t M od e Da ta S e rv ic e I n d i c a t e s i f t h e b a s e s t a t i o n su p p o r t s C i r c u i t M o d e D a t a C a l l s .

 • Page 89

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s B S P ar a m et er s C o n fi g u r a ti o n T i l e The BS Par ameter s T ile infor m s t he Test Set o f the Pow er C lass Rec e iv er Cl as s...

 • Page 90: Def Ault Val Ues

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s T x M e as ur em e n ts L i m i t s C o n fi g u r a ti o n T i l e The Tx Measur ement s Tile defi nes P ass/Fail lim its that ar e appl ied t o measur ements on t he T x Measure m ents, Mo dulati on Accur acy and Pow er Pro file T iles.

 • Page 91: Limit Set Tings

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s L i mi t S e t t i n g s P o w e r P ro f i l e L e ad i n g / T r a il in g I n d i c a t o r s F i g .

 • Page 92

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Up p er and Lo w er Lim it s L im it P oint F i g .

 • Page 93

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Mo dul at i on Ac c ura c y F i g . 4- 1 9 T E T R A M S R o t a t e d V e ct o r T i l e - P e a k L i m i t S h o w n V ec t or P e a k S p e c i f i e s t h e u p p e r l i m i t f o r t h e P e a k V e c t or E r r o r m e a s u r e m e n t .

 • Page 94

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s [In iti al ize F ro m] Soft Ke y P r e s s t h e [ I n i t i a l i ze F r o m ] s o f t k e y , f o l l o w e d b y e i t h e r t h e [ N o r m a l ] o r [ E x t r e m e ] s o f t k e y t o i n i t i a l i ze t h e l i m it s t o t h e d e f a u l t s e t t i n g s .

 • Page 95

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s Rece iver Class limits cu rre ntly b eing u sed ar e f lagged on t he R x Measur ements Tile as show n i n Fig.

 • Page 96

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s BE R C la ss 2 Rx C la s s A, B a nd E T h e s e l i m i t s a r e a p p l i e d t o t h e B E R m e a s u r e m e n t s p e r f o r m e d o n t h e C l a s s 2 ( h i g h l y p r o t e c t e d ) b i t s i n t he T E T R A s p e e c h f r a m e w h e n a d u p l e x c a l l i s i n p r o g r e s s a n d t h e m o b i l e u n d e r t e s t i s p e r f o r m i n g B E R T T L o o p b a c k ( i f s u p p o r t e d ) .

 • Page 97

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s T E T R A M S T 1 R x M ea su r e m ent s L i m it s C o n f ig u ra t i o n T i l e The TET RA MS T1 R x Measur ement s Limits Con figur ation Tile is simil ar t o t he TE TR A MS R x Measure m ents L imits C onfi gurat ion Tile w it h the foll owin g except ions: T h e R x M e a s u r e m e n t s L i m i t s C o n f i g u r a t i o n T i l e s e t s t h e e r r o r p a s s l i m i t s f o r di f f e r e n t T 1...

 • Page 98

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s O f fs et s C o n fi g u r a ti o n T i l e The Of fsets Con figur atio n Tile allow s use r t o of fset the RF Genera tor Output Level, R F A nalyzer Inpu t Level and T iming Mea su rement D elay t o compensa te f or exter nal de vices or condit ions.

 • Page 99

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s A F M e a s u r e m e n t s/ L i m i t s The AF Measure me nts/Li mi ts C onfig urat ion T ile set s par ameter s used wh en making Aud io measure m ents i n TE TR A MS and BS Syst ems.

 • Page 100

  C o m m o n T E T R A C o n f i g u r a t i o n T i l e s T HI S P AG E IN TEN TI ON AL LY L EFT BLA N K. 4-36...

 • Page 101: Content

  Chapter 5 T ETR A MS Sy stem I n tr o d u c ti o n The 3900 TET RA MS System provid es fea ture s for te st ing TET RA Mobiles in no rmal opera ting mo de. Mobiles wit h T1 Test capabil ity can be t ested using the TET RA MS T1 S ystem The TET RA MS System provid es the fol lowi ng te st capa biliti es:...

 • Page 102

  T E T R A M S S y s t e m D i sp la y L a yo u t TETRA MS Fig. 5- 1 show s TE TR A MS S yst em in Manual - T iled d isplay mod e, w ith the Tiles minimized. Section A Section B Soft...

 • Page 103

  T E T R A M S S y s t e m R F S e t t i n gs T i l e The RF Sett ings T ile is u sed to set t he C ontr ol C hannel , Tr affi c Cha nnel a nd oth er pa ramet ers use d for test ing the mobi le.

 • Page 104

  T E T R A M S S y s t e m Con t ro l Cha nne l W h e n N o P l a n i s se l e c t e d o n t h e C hanne l Pl ans C onfig urat ion T ile , t h is f i e ld s p e c i f i e s a C h a n n e l N u m b e r t h a t s e t s t h e f r e q u e n c y o f t h e T es t S e t ’...

 • Page 105

  T E T R A M S S y s t e m Du p le x S pa ci ng T h i s b u t t o n i s a v a il a b l e w h e n N o P la n i s s e l e c t e d o n t he C hann el P lans Co nfigur atio n T ile, a n d L o c ke d i s s e l e c t e d o n t h e D u p l e x S p a c i n g L o c k e d / U n l o c k e d o p t i o n bu t t o n .

 • Page 106

  T E T R A M S S y s t e m S o f t K e ys [ R F G e n ] S o f t K e y C o n t r o l s t h e s t a t u s o f t h e R F S i g n a l G e n e r a t o r o ut p u t . [ P re - A m p ] S o f t K e y T h e 3 9 0 0 i s e q u i p p e d w i t h a n i n t e r n a l 1 5 d B b r o a d b a n d a m p li f i e r t h a t a f f e c t s t h e Co nnector...

 • Page 107

  T E T R A M S S y s t e m B u r s t T i l e The Bur st Tile pr ovides a gr aphic rep resent ation of a TE TRA sig nal burst acr oss act ive t imeslots. When a TE TR A signal is re ce ived, the co lor- coded, hor izont al band is ge nerat ed f rom r ight to left on the display Tile.

 • Page 108

  T E T R A M S S y s t e m M ea su r e m en t s T i l e s Ther e ar e sever al t ypes of Measur ement Tiles wit hin e ach TE TR A S ystem. Th ese Ti les displ ay the resul ts of measur ements ma de t o the signal s pro duced b y the Mobile Sta tion under test .

 • Page 109: Tx Measu Rement S Tile

  T E T R A M S S y s t e m T x M e a su r e m ent s T i le Dur ing regi strat ion, call set up , or w hile tr ansmitti ng dur ing a call , t he mobi le tr ansmits bur st s to the Test Set allo wing the tr ansmitte r R F paramet ers to b e measur ed.

 • Page 110

  T E T R A M S S y s t e m P o w e r T h e P o w e r M e a s ur e m e n t s ho w s t h e a v e r a g e p o w e r d u r i n g t h e m e a s u r e d b u r s t . T h i s m ea s u r e m e n t i s t a k e n o v e r t h e u s a b l e p a r t o f t h e b u r s t ( a l l m o d u l a t i o n s y m b o l s S N 0 ~ S N m a x ) m ea s u r e d a t t h e s y m b o l p o i n t s t h r o u g h a T E T R A f i lt e r ( R o o t N y q u i s t , α...

 • Page 111: Rx Measureme Nts T Ile

  T E T R A M S S y s t e m Rx M ea su r e m ent s T i l e The Recei ver S ensit ivity o f th e mobil e may be test ed usin g a BER mea su rement in which PR BS fr ames sent t o t he mo bile by t he Test Set ar e ret urned to it by the R F t ransmissio n f rom the mobile.

 • Page 112

  T E T R A M S S y s t e m TET RA Mobi le r eceiver s ar e spe c ified as one o f t hree r eceiver per for ma nce cla sse s ( A, B or E) w ith diff eren t B ER /MER pe rfor mance r equir ement s.

 • Page 113: Pow Er Measur Ement Tiles

  T E T R A M S S y s t e m Po we r M ea su re m ent T il e s P ow e r P ro f il e Ful l Ti le The Pr ofile Full Tile shows in g raphic for m , t he pr ofile of the signal burst s that make up th e signa l fr om a T ETR A Mobile.

 • Page 114

  T E T R A M S S y s t e m O v er n B ur st s T h e O ve r n B u r s t s s e t t i n g a f f e c t s t h e d i s p l ay e d P o w e r P r o f i l e , P a s s / F a i l a s s e s s m e n t a n d B u r s t P o w e r m e a s u r e m e n t .

 • Page 115

  T E T R A M S S y s t e m S o f t K e ys [A ccumu lat e] S of t K ey W h e n [ A c cu m u l a t e ] i s O N , t h e t r a c e i s n o t c l e a r e d a t t h e e n d o f e a c h s w e e p , s h o w i n g e a ch s u b se q u e n t t r a c e o n t h e d i s p l a y .

 • Page 116: Modulat Ion A Ccura Cy Tiles

  T E T R A M S S y s t e m S o f t K e ys [H or izont al] S oft K ey A c c e s s e s a s u b - m e n u o f so f t k e y s t h a t ad j u s t t h e s i g n a l ’s h o r i z o n t a l p o s i t i o n o n t h e d i s pl a y f i e l d .

 • Page 117

  T E T R A M S S y s t e m P h a se E r r o r T il e P h a s e E r r or i s t h e a m o u n t b y w h i c h t h e s i g n a l l e a d s o r l a g s f r o m t h e i d e a l s i g n a l . T h e r e a d i n g i s ex p r es s e d a s a p o si t iv e ( a n t i - c l o c k w is e m o v e m e n t ) o r n e g a t i v e ( c l o c k w i s e m o v e m e n t ) a n g l e .

 • Page 118

  T E T R A M S S y s t e m Ma g n i t u d e E rr o r T i l e M ag n i t u de E r r o r i s t h e a m o u n t b y w h i c h t h e s i g n a l d i f f e r s f r o m t h e m a g n i t u d e o f t h e i de a l s i gn a l .

 • Page 119

  T E T R A M S S y s t e m Tr aj ec tor y T ile T h e T r a j e c t o r y T i l e d is p l a y s t h e a c t u a l c a r r i e r t r a n s i t i o n s ( p h a s e a n d a m p l i t u d e ) d u r i n g t h e b u r s t .

 • Page 120

  T E T R A M S S y s t e m Co n st e l la t ion Ti le T h e C o n s t e l l a t i o n T i l e sh o w s t h e s p r e a d o f s y m b o l p o i n t s f o r a b u r s t a n d g i v e s a v i s u a l r e p r e s e n t a t i o n o f w h e t h e r t h e d e v i at i o n s a r e p h a s e or m a g n i t u d e r e la t e d .

 • Page 121

  T E T R A M S S y s t e m Rot ate d Ve c t or Til e T h e R ot a t e d V e c t o r T i l e i s b a s e d o n t h e C onst ellati on T ile.

 • Page 122: Pro Tocol Tile

  T E T R A M S S y s t e m P r o t o co l T i l e s Pr otocol Tiles provi de inf ormat ion r elat ing t o r egistr ation , call pro cessing an d messagin g oper atio ns perf ormed by t he mobi le and the Test Set .

 • Page 123: Pr Otocol Groups Ti Le

  T E T R A M S S y s t e m S o f t K e ys [Cl ea r H is t o r y ] S o f t Ke y C l e a r s t h e i n f o r m a t i o n a l r e a d y r e c o r d e d i n t h e p r o t o c o l h i s t o r y . I f [ C l e a r M o d e ] i s s e t t o A u t o , t h e i n f o r m a t i o n a l r e a d y r e c o r d e d b y t h e T e s t S e t i s c l e a r e d autom at ic ally each t im e a mobile regi st ers wit h th e Test S et.

 • Page 124

  T E T R A M S S y s t e m Pr o t o co l M o b i l e C l a ss m ar k T il e The mobile under test pr ovides it s C lassmark i nfor m ation whe n it reg ister s to the Test Set. T he Cla ssma rk is a set of flags by w hich t he mobi le ind icates its capa biliti es to a ba se stat ion.

 • Page 125: Af Genera Tor Sect Ion

  T E T R A M S S y s t e m A u di o Ti l e The Audi o Tile cont ains par amete rs use d to measure and evaluat e aud io sign als. F i g .

 • Page 126

  T E T R A M S S y s t e m AF Ana ly z er S ec ti o n A u d io F r eq D i s p l a y s t h e a v e r a g e d f r e q u e n c y o f t h e A u d i o i n p u t s i g n a l . L e ve l D i s p l a y s t h e a v e r a g e d l e v e l of t h e A u d i o i n p u t s i g n a l .

 • Page 127

  T E T R A M S S y s t e m O p e r a t i o ns / S t a t u s Ti l e The Op erat ion/S tat us Til e pr ovides op erat ion f o r call pl acing a nd message sending fun ct ions. Th e Tile is P rot ocol S tate depen dent, w ith the so ft ke ys pro vi ded t o make calls, se lect ca ll typ es and othe r f unction s.

 • Page 128

  T E T R A M S S y s t e m F i g . 5 - 2 9 T E T R A M S O p e r a t i o n s / S t a t u s T i l e - T T T e s t M o d e R e g is t r a t i o n Mo de , Ev e nt s a nd Me s sa ge s T h e O p e r a t i o n s / S t a t u s T i l e s h o w s t h e c u r r e n t T E T R A T e s t M o d e o f t h e T e s t S e t an d t h e c u r r e n t a c t i o n .

 • Page 129

  T E T R A M S S y s t e m [ T E T R A T es t Mo d e C o n f i r m ] S o f t K ey S e n d s a T E T R A T es t M o d e C o n f i r m c o m m a n d t o t h e m o b il e u n de r t e s t . T h is f u n c t i o n s h o ul d b e u se d i n co n j u n c t i o n w i t h a m o b i l e t h a t s u p p o r t s T E T R A T e s t M od e ( T T ) .

 • Page 130

  T E T R A M S S y s t e m M o b i l e R eg i s tr a ti o n Reg ister ing a mobile wit h t he Te st S et in dicates that the fr equency and syst em par ameter s in the Test Set cor respon d to the mobile’s oper ating para me ter s.

 • Page 131: Reg Istra Tion Info Rmati On

  T E T R A M S S y s t e m Registration In formation The mobile provide s info rmati on to the Test Set dur ing regist rat ion. The exten t of thi s info rmatio n depend s on th e t y pe o f r egist rati on r equest ed.

 • Page 132: R Eceiver C Lass

  T E T R A M S S y s t e m Re ce iv e r Cl a ss D e f i n e s t h e r e ce i v e r p e r f o r m a n c e o f t h e m o b i l e . R e c e iv e r C l a s s e s ar e A , B o r E . T h e p a r a m e t e r i s o n l y d i s p l a y e d w h e n e x t e n d e d ( T T T e s t M o d e ) r e g i s t r a t i on h a s t a k e n pl a c e .

 • Page 133: Mobile Or Igina Ted C Alls

  T E T R A M S S y s t e m S e tt i n g u p Ca l l s to o r f r o m t he M o b i l e The Test Set suppor ts g roup calls, priva te cal ls, ph one an d emer gency t ype call s, and simplex a nd duplex calls.

 • Page 134

  T E T R A M S S y s t e m Mo bil e O r ig ina t e d P r iv a t e Ca l l (Ind iv idu al C al l) A M o b i l e O r i g i n a t e d P r iv a t e C a l l h a s t h e f o l l o w i ng c h a r a c t e r i s t i c s : C a l l i s a d d r e s s e d t o a n i n d i v i d u a l T E T R A u s e r ( p o i n t - t o - p o in t ) .

 • Page 135

  T E T R A M S S y s t e m Mo bil e Orig ina t e d T el ep hone C a ll (PST N Ca l l or PAB X C al l or I S DN C al l) A M o b i l e O r i g i n a t e d T e l e p h o n e C a l l h a s t h e f o l l o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s : C a l l i s a d d r e s s e d t o a n i n d i v i d u a l t e l e p h o n e u s e r ( p o i nt - t o - p o i n t ) .

 • Page 136

  T E T R A M S S y s t e m M obi le O ri gin at e d E me rg enc y C al l A M o b i l e O r i g i n a t e d E m e r g e n c y C a l l h a s t h e f o l l ow i n g c h a r a c t e r i s t i c s : C a l l c a n b e a d d r e s s e d t o e i t h e r a n i n d i v i d u a l T E T R A u s e r o r a g r o u p o f T E T R A u s e r s .

 • Page 137: Mobile Ter Mi Nated Cal Ls

  T E T R A M S S y s t e m Mo b i l e T e r mi n a te d C al l s The follo wing Mobile- Ter minated Ca ll Typ es ar e suppo rted : G r o u p C a l l P r i v a t e C a l l ( I n d i v i d u a l C a l l ) P h o n e C a ll ( P S T N , P A B X o r I S D N C a l l )

 • Page 138

  T E T R A M S S y s t e m Mo bil e Te rmi nat e d Group Ca ll A M o b i l e T e r m i n a t e d G r o u p C a l l h a s t h e f o l l o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s : C a l l i s a d d r e s s e d t o a g r o u p o f T E T R A u s e r s ( p o i nt - t o - m u l t i p o i n t ) .

 • Page 139

  T E T R A M S S y s t e m Mo bil e Te r mi nat e d P ri v at e C al l ( I nd iv i d u a l Ca ll ) A M o b i l e T e r m i n a t e d P r i v at e C a l l h a s t h e f o ll o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s : C a l l i s a d d r e s s e d t o a n i n d i v i d u a l T E T R A u s e r ( p o i n t - t o - p o in t ) .

 • Page 140

  T E T R A M S S y s t e m M obi le T ermi na t ed Te le ph one C al l (PSTN Ca ll ) A M o b i l e T e r m i n a t e d T e l e p h o n e C a l l h a s t h e f o l l o w i n g c h a r a c t e r is t i c s : C a l l i s a d d r e s s e d t o a n i n d i v i d u a l T E T R A u s e r f r o m a t e l e p h o n e ( P S T N ) u s e r ( p o i n t - t o - p o i n t ) .

 • Page 141

  T E T R A M S S y s t e m Mo bil e Te r mi nat e d E me rg en cy C al l A M o b i l e T e r m i n a t e d E m e r g e n c y C al l h a s t h e f o l l o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s : C a l l c a n b e a d d r e s s e d t o a n i n d i v i d u a l T E T R A u s e r o r a g r o u p of T E T R A u s e r s .

 • Page 142

  T E T R A M S S y s t e m Mo bil e Te r mi nat e d Us e r De f in ed Ca l l A M o b i l e T e r m i n a t e d U se r D e f i n e d C a l l a l l o w s a l l m o b i l e t e r m i n a t e d c a l l p a r a m e t e r s t o b e s e t t o t h e u s e r ’...

 • Page 143

  T E T R A M S S y s t e m Mo bil e Te r mi nat e d Ca ll : Ca ll T ype , C al l Mo d if i ca t i on an d C al l Re je c t io n b y M o b il e A n y c o m b i n a t io n o f C a l l T y p e p a r a m e t e r s c a n b e s e t i n t h e C all Types C onf igura tion Tile w i t h...

 • Page 144: Tra Nsmit A Nd R Eceive I Ndicat Ors

  T E T R A M S S y s t e m T r ans m i t an d R e ce i ve I n d ic a t o r s F i g . 5 - 3 4 O p e r at i o n s / S t a t u s T i l e - R x / T x S t a t e I c o n Q uiet N eit her the T est S et or mobile is tr ansmitt ing.

 • Page 145

  T E T R A M S S y s t e m S e l ec ti o n o f T r u n ki n g M o d e Dur ing a simple x call o n a TETR A Ne two rk, only on e user at a t ime may t alk ( tra nsmit) . Ot her users wish ing to talk (tr ansmit) may make t ransmissio n re quests ei ther befo re o r af ter the u ser w ith permissio n to tran smi t has finish ed t alking.

 • Page 146

  T E T R A M S S y s t e m D T MF O ve r d i al Dur ing a dup lex te lephone call, some mobi les ar e abl e to indicat e D TMF signaling to communicate wit h au tomate d equi pment co nnected to the PS TN.

 • Page 147

  T E T R A M S S y s t e m S t at u s a n d S h o r t D a ta (S D S ) M es sa ge s Mo b i l e O r i g ina te d St at u s a n d S h o r t D a ta (S D S) M es sa g e s For Mobi le Or iginat ed Messages, th e r elevant Messa ge T ype is sel ected on the mobi le by t he user.

 • Page 148

  T E T R A M S S y s t e m Di spla yed S tat us Val ues H E X V a l u e D e c i m a l T e x t I n d i c a t e d b y T e s t S e t E x p l a n a t i o n V a l u e 0000...

 • Page 149

  T E T R A M S S y s t e m M obi le O ri gin at e d S h o r t D at a ( S DS ) Me s sa ge A M o b i l e O r i g i n a t e d S h o r t D a t a M e s s a g e s h a s t h e f o l l o w i n g c h a r a c t e r i s t i c s : T y p e 1 : 1 6 - b i t n um b e r T y p e 2 : 3 2 - b i t n um b e r T y p e 3 : 6 4 - b i t n um b e r...

 • Page 150

  T E T R A M S S y s t e m Ty pe 4 M es s ag es S D S T y p e 4 M e s sa g e s a r e o f v a r i a b l e l e n g t h a n d u s e t h e S D S T r a n s p or t L a y e r ( S D S - T L ) p r o t o c o l t o i d e n t i f y t h ei r c o n t e n t a n d r e q u e s t d e l i v e r y r ep o r t s .

 • Page 151

  T E T R A M S S y s t e m M o b i l e T e r mi n a t e d St atu s and S h o r t D a t a ( SD S) M es sa g es The Mobile Termin ated Message t ypes supp orte d by t he T est S et are describ ed in this section.

 • Page 152

  T E T R A M S S y s t e m I n t h e C u r r e n t E v e n t s b o x: S e n d i n g S t at u s M e s s a g e t o M S f o l l o w e d b y : S t a t u s M e s s a ge f r o m M S r e c e i v e d S t a t u s / S D S s e n t t o M S f a i l e d...

 • Page 153

  T E T R A M S S y s t e m T h e f o l l o w i n g o p e r a t i o n s a r e n e c e s s a r y t o s e n d a S h o r t D a t a M e s s a g e f r o m t h e T e s t S e t t o t h e m ob i l e .

 • Page 154

  T E T R A M S S y s t e m T h e f o l lo w i n g o p e r a t i o n s a r e n e c e s s a r y t o s e n d a s h o r t d a t a m e s s a g e f r o m t h e T e s t S e t t o t h e m ob i l e .

 • Page 155

  T E T R A M S S y s t e m M obi le T ermi na t ed Short Da ta (SDS) M es s age Typ e 4 - Si mpl e Te x t M es s ag e F i g .

 • Page 156

  T E T R A M S S y s t e m I n t h e C u r r e n t E v e n t s b o x. S e n d i n g S D S T y p e 4 S i m p l e M s g t o M S f o l l o w e d b y : S t a t u s / S D S s e n t t o M S F u l l d e t a i l s a r e r ec o r d ed i n t h e...

 • Page 157

  T E T R A M S S y s t e m T h e f o l l o w i n g o p e r a t i o n s a r e n e c e s s a r y t o s e n d a n S D S f r o m t h e T e st S e t t o t h e m o b i l e . S e t u p m a y va r y a c c o r d i n g t o t h e m o b i le ’...

 • Page 158

  T E T R A M S S y s t e m T h e f o l l o w i n g o p e r a t i o n s a r e n e c e s s a r y t o s e n d a n S D S f r o m t h e T e st S e t t o t h e m o b i l e . S e t u p m a y va r y a c c o r d i n g t o t h e m o b i le ’...

 • Page 159: Con Figur Atio N For C Ell Re- Selectio N Test S

  T E T R A M S S y s t e m N ei g h b o r C el l B r o ad c as t, C e l l S e l ec ti o n , C el l Re -s el e ct i o n an d C a l l R e s t o r a t i o n On an active TET RA Ne tw ork, a TE TR A Mo bile con tinual ly monit ors the si gnal st reng th of nei ghbor ing base st ations ( cells) to de termin e wh ether it w ould obtain bett er ser vice fr om anot her base stat ion ( c ell).

 • Page 160

  T E T R A M S S y s t e m F i g . 5 - 4 4 C e l l R e - s e l e c t i o n R a d i o T e s t S e t - u p To use an a tten uator to pr otect t he split ter , connect i t betw een t he split ter a nd the mobi le’s ante nna connect ion.

 • Page 161

  T E T R A M S S y s t e m Sel ect di ffer ent LA values f or each T est S et. Th e actu al valu es ar e ar bitr ary, but they must b e dif fer ent i n or der to si mu late diff erent cells.

 • Page 162

  T E T R A M S S y s t e m Ce ll R e- se le c t P a ra me t e r s Sl ow Re -S elect Th resh old Ab ove Fast S e t s t h e t h r e s h o ld l e ve l f o r j u d g i n g t h e s e r v i n g c e l l ( t h e T e s t S e t t h a t t h e m o b il e i s c u r r e n t l y u s i n g ) t o b e i m p r ov a b l e ( s e e ‘...

 • Page 163: Init Ial C Ell Sele Ction

  T E T R A M S S y s t e m The mobil e’s Cell R e-sel ection de ci sion also takes int o account w hethe r the ne ighbor ing cells off er a bett er of ser vice t han t he se rving cell. I f t h e s e r v i c e l e ve l s a r e t h e s a m e i n e a c h c e l l , w h ic h i s t h e c a s e w i t h t h e t w o T e s t S e t s , t h e m ob i l e sh o u l d p e r f o r m C e l l R e - s e l e c t i o n i f t h e s e r v i n g c e l l i s i m p r o v a b l e .

 • Page 164: Una Nnounced Ce Ll R E-sel Ection And C All Rest Orat Ion

  T E T R A M S S y s t e m U n a n n o u n ce d C e ll R e - s el e ct i o n a n d C al l R es t o r a t i o n When the mobile is enga ged in a cal l on one cel l (T est S et) it must co ntinu e to monito r t he neighb oring cells (oth er Test Set) t o det ermine wh ether C ell R e-se lection condit ions ar e sat isfied .

 • Page 165: Ann Ounced Type 2 Ce Ll R E-sele Ction And C All Rest Orat Ion

  T E T R A M S S y s t e m A n n o u n c ed T y p e 2 C el l R e - se l ec t i o n and C al l R es t o r a t i o n The proced ure for test ing A nnoun ce d Type 2 C ell Re- selecti on is the sa me as f or Type 3 , t he diff eren ce being due t o the cap abilit y o f the mobi le under test, Type 2 bein g an opti onal re quire me nt for TE TR A Mob iles.

 • Page 166: Sel Ecting The Audio Si Gnal

  T E T R A M S S y s t e m Se l ec t i n g t h e A u d i o Si g n a l When a call has b een est ablished , t he aud io sign al can be set to one of t he A udio Test Modes; Talkba ck, Test Ton e or Si lence.

 • Page 167

  Chapter 6 T E T R A M S T 1 S ys t em I n tr o d u c ti o n The 3900 TET RA MS T1 S ystem pr ovides feat ures for test ing T ETR A Mo biles i n T1 Test Mode. The TET RA MS T1 S ystem provide s the foll owin g test capab ilitie s: T1 Test Signa l gene rati on ( six type s) .

 • Page 168

  T E T R A M S T 1 S y s t e m T E T R A M S T 1 D i sp l a y L a yo u t The Manual - T iled D isplay Mode p rovides a di sp lay scre en divi ded in to t hree sectio ns. Fig. 6-1 show s TET RA MS T1 i n Manua l - Tiled Di splay Mode wi th t he T iles minimi ze d.

 • Page 169

  T E T R A M S T 1 S y s t e m C o nt r o l T i l e The Con tro l Til e all ows RF Pa ramet ers of t he T est Set to be set t o t he va lues r equir ed for the mobile under te st.

 • Page 170

  T E T R A M S T 1 S y s t e m Du p le x S pa ci ng The effe ct of thi s par ameter depe nds on the status of the L ocked/U nlocked butt on. Lock ed T h e D u p l e x S p a ci n g p a r a m e t e r i s a s e t t i ng t h a t c o n t r o l s t h e f r e q u e n c y d i f f e r e n t i a l b e t w e e n t h e T e s t S et R F G e n e r a t o r f r e q u e n c y ( t h e m o b i l e R x f r e q u e n c y ) a n d t h e T e s t S et R F...

 • Page 171

  T E T R A M S T 1 S y s t e m L o op ba ck T h e L o o p b a c k b u t t o n c o n t r o l s t h e L o o p b a c k M od e o f t h e m o b i l e i n T 1 T e s t M o d e ( i f s u p p o r t e d i n t h e m o b i l e ) .

 • Page 172

  T E T R A M S T 1 S y s t e m Type 17 T C H 4 . 8 A T 1 T y p e 1 7 S i g n a l i s g e n e r a t e d . F r a m e s 1 t o 1 7 o f T N 1 c a r r y O .

 • Page 173

  T E T R A M S T 1 S y s t e m B u r s t T i l e The Bur st Tile pr ovides a gr aphic rep resent ation of a TE TRA sig nal burst acr oss act ive t imeslots. When a TE TR A signal is re ce ived, the co lor- coded, hor izont al band is ge nerat ed f rom r ight to left on the display Tile.

 • Page 174: Mea Surement Tile

  T E T R A M S T 1 S y s t e m M ea su r e m en t s T i l e s Rx M ea su r e m ent s T i l e The R x Mea surement s Tile displ ays t he resul ts of vari ous err or ra te measur ements per for m ed using T1 Loopback.

 • Page 175

  T E T R A M S T 1 S y s t e m P UE M M e as u r em en t s P U E M ( P r o b a b i l i t y o f U n d e t e c t e d E r r o n e o u s M e as u r em e n t ) i s a c o n f o r m a n c e t y p e m ea s u r e m e n t t h a t t e s t s t h e c a p a b i l i t y o f t h e m o b i l e ’...

 • Page 176

  T E T R A M S T 1 S y s t e m M o d u l a t i o n A cc u r ac y T i l e s The Modulat ion A ccuracy Me asuremen ts pr ovide graph ical r esults measure me nts ob tained fr om th e π...

 • Page 177

  Chapter 7 TETRA BS Sys te m I n tr o d u c ti o n The 3900 TET RA BS S y st em pr ovides f eatu res f or te sti ng TE TR A B ase S tat ion T ransmit ter s in t heir norma l oper atin g mode.

 • Page 178

  T E T R A B S S y s t e m T E T R A B S D i s p l ay L ay o ut The Manua l - Tiled D isplay Mode pro vides a display screen di vided into f our quad rant s. F ig. 7- 1 sh ows TET RA B S w ith Manual - Tiled Displ ay Mode selected and the Tiles min imized.

 • Page 179

  T E T R A B S S y s t e m R F S et ti n g s T i l e The RF Set tings Tile is used to configu re se tting s for th e Test Se t R F I nput par ameter s to be use d for test ing th e Base Sta tion.

 • Page 180

  T E T R A B S S y s t e m S o f t K e ys [RF Offs e t s] Soft Ke y O p e n s a so f t k e y s ub - m e n u t h a t a l l o w u s e r t o I n c l u d e o r E x c l u d e d e f i n e d A n a l y z e r O f f s e t s . [ P re - A m p ] S o f t K e y T h e 3 9 0 0 i s e q u i p p e d w i t h a n i n t e r n a l 1 5 d B B r o a d b a n d A m p l i f i e r t h a t a f f e c t s t h e T /R...

 • Page 181

  T E T R A B S S y s t e m B u r s t T i l e The Bur st Tile pr ovides a gr aphic rep resent ation of a TE TRA sig nal burst acr oss act ive t imeslots. When a TE TR A signal is re ce ived, the co lor- coded, hor izont al band is ge nerat ed f rom r ight to left on the display Tile.

 • Page 182

  T E T R A B S S y s t e m O p e r a t i o ns / S t a t u s Ti l e The Op erat ions/S tat us Tile show s the Syst em Ide ntity deta ils of the base st ation under t est. The ident ity in for ma tion is decod ed fr om t he R F sig nal pr oduced by t he ba se stat ion.

 • Page 183

  T E T R A B S S y s t e m M ea su r e m en t s T i l e s Measure m ent T iles d isplay t he r esults of mea surement s of the signals produ ced by the base sta tion under te st.

 • Page 184

  T E T R A B S S y s t e m Me a su re me nt Li mit s T h e m e a su r e m e n t P a s s/ F a i l l i m i t s , d e f i n e d o n t h e Tx Measure me nts Li mi ts Con figur ation Tile a l l o w u s e r t o s e t d i f f e r e n t P a s s / F a i l l i m i t s f o r e a c h b u r s t t y p e .

 • Page 185

  T E T R A B S S y s t e m M o d u l a t i o n A cc u r ac y T i l e s The Modulat ion A ccuracy Tiles are accessed f rom t he dr op- down menu on any of the Measure m ent Tiles.

 • Page 186

  T E T R A B S S y s t e m T HI S P AG E IN TEN TI ON AL LY L EFT BLA N K. 7-10...Hos Anytime Smykke- & Brillehuset forhandler vi et bredt udvalg af smykker

Shop nu

Hos Anytime Smykke- & Brillehuset forhandler vi et bredt udvalg af smykker

Shop nu

Hos Anytime Smykke- & Brillehuset forhandler vi et bredt udvalg af smykker

Shop nu